Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

WYNIKI ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Wyniki zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego na terenie Gminy Rytwiany została przeprowadzona już trzykrotnie tj. w miesiącu wrześniu 2007r., w marcu 2008r. oraz na przełomie września i października br.

O terminach zbiórki w poszczególnych sołectwach ogłaszano na stronach internetowych Gminy oraz przez sołtysów w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zbiórka przedmiotowego sprzętu przebiegała bardzo sprawnie. Mieszkańcy chętnie pozbywali się zużytego sprzętu o czym świadczą ilości zebranych odpadów elektrycznych. W 2007r. zebrano ich 1300kg, a w 2008r. zebrano ich już prawie 4000kg.

Zużyty sprzęt elektryczny od mieszkańców Gminy odbierał Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach.

Zebrany sprzęt został przekazany do utylizacji firmie STENA Sp. z o.o., Oddział w Swarzędzu.

 

Więcej artykułów…