Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW - STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN...

Rytwiany, dnia 2008.11.07

INFORMACJA

Informuję, że Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach od miesiąca listopada rozpoczyna szkolenia dla rolników nt. „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”.

Osoby, które ukończą w/w szkolenie uzyskają zaświadczenie uprawniające do nabywania i stosowania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych lub toksycznych dla człowieka oraz będą mogły wykonywać zabiegi przy użyciu środków ochrony w produkcji roślinnej i leśnej.

Szkolenie 14 godzinne, kończy się egzaminem zewnętrznym przed komisją powołaną przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach.

Zaświadczenie z ukończenia szkolenia niezbędne jest do okazania podczas kontroli Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, brak którego skutkuje nałożeniem mandatu. Wymagane jest również przy korzystaniu rolników z dopłat w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz od 2009r. przy wprowadzaniu zasady wzajemnej zgodności – cross – complinance., mającej na celu produkcję zdrowej żywności i ochronę środowiska naturalnego.

Zapisy na szkolenia przyjmują pracownicy Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach tel. (041) 341-10-68 w OT ŚIR w Sandomierzu tel/fax (015) 832-01-16.

Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 30 osób.

Wójt Gminy Rytwiany

 

Więcej artykułów…