Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Dotacja na Ośrodek Kultury z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Dotacja na Ośrodek Kultury z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

W dniu 6 listopada br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał warunkowego wyboru projektów z Działania 5.2 ,,Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych’’. Wybranych zostało 28 projektów o całkowitej wartości na ponad 122 mln zł, w tym na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości ponad 57,7 mln zł.

W najbliższym czasie z beneficjentami podpisane zostaną umowy wstępne.

Na liście podstawowej znalazł się wniosek naszej gminy pod nazwą "Przebudowa budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury, biblioteki, punktu informacji turystycznej wraz z budową filii GOK w Sydzynie, Podborku, Pacanówce"

PROJEKT W LICZBACH:
Całkowita wartość projektu - 2 900 000,00
Koszty kwalifikowane - 2 900 000,00
Kwota dofiansowania z EFRR - 1 740 000,00
Procent dofinansowania - 60,00
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji - 01-03-2009

Już wkrótce obiekt zmieni swoje oblicze.

Zobacz listę podstawową RPO WŚ

 

 

Więcej artykułów…