Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Ogłoszenie ARiMR w sprawie szkolenia "stosowanie środków ochrony roślin...

O G Ł O S Z E N I E

W dniach 24 i 25 listopad 2008r. od godz. 09-tej

w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w

Staszowie odbędzie się płatne szkolenie z zakresu

stosowania środków ochrony roślin dla osób

wykonujących zabiegi w uprawach.

( Na szkoleniu potrzebny jest Numer NIP i PESEL każdego uczestnika)

 

Więcej artykułów…