Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - NOWY NABÓR!

[29.07.2019 r.]     Szanowni Państwo

Zakończyliśmy nabór chętnych do II etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w naszej Gminie. W wyniku zgłoszonych deklaracji w okresie od 03.07.2019r. do 19.07.2019r udało się opracować podstawową listę 50 nieruchomości, które będziemy chcieli wyposażyć w przydomowe oczyszczalnie. Zakwalifikowani zostali wszyscy chętni, którzy spełnili wymagania dotyczące przede wszystkim uregulowanego stanu własności i warunków technicznych. Czy uda się wybudować te 50 oczyszczalni zależy przede wszystkim od pozyskania środków na budowę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Opierając się na doświadczeniach z I etapu budowy informuję, że można w dalszym ciągu składać deklaracje przystąpienia do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na dotychczasowych zasadach. Zgłoszone nieruchomości będą kwalifikowane zgodnie z przyjętymi warunkami w przypadku zwolnienia się miejsca na liście podstawowej.
Rytwiany, dnia 29.07.2019r.

wykaz_zakwalifikowanych_2907.doc

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz


[2019-07-03]

OGŁOSZENIE

Gmina Rytwiany zamierza realizować zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany”. Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie proszę o złożenie deklaracji wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2a)* w terminie od 03.07.2019r. do 19.07.2019r. w Urzędzie Gminy Rytwiany, pokój nr 13 (sekretariat).

Regulamin zadania oraz dokumenty związane są do wglądu w Urzędzie Gminy, pokój nr 34 i nr 30 oraz na stronie internetowej www.rytwiany.com.pl.

Informacji w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków udzielają pracownicy UG w pokoju nr 34, tel.158647939 lub w pokoju nr 30, tel. 158647957
* wpisujemy numer działki, na której znajduje się budynek mieszkalny planowany do podłączenia do oczyszczalni

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja przystąpienia - deklaracja_przystapienia_19.doc

Oświadczenie - zalacznik2a.pdf


Regulamin - regulamin19.doc

Zarządzenie Wójta Gminy Rytwiany nr 36/2019

Zarządzenie Wójta Gminy Rytwiany nr 15/2016

 

 

Więcej artykułów…