Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - NOWY NABÓR!

OGŁOSZENIE

Gmina Rytwiany zamierza realizować zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany”. Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie proszę o złożenie deklaracji wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2a)* w terminie od 03.07.2019r. do 19.07.2019r. w Urzędzie Gminy Rytwiany, pokój nr 13 (sekretariat).

Regulamin zadania oraz dokumenty związane są do wglądu w Urzędzie Gminy, pokój nr 34 i nr 30 oraz na stronie internetowej www.rytwiany.com.pl.

Informacji w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków udzielają pracownicy UG w pokoju nr 34, tel.158647939 lub w pokoju nr 30, tel. 158647957
* wpisujemy numer działki, na której znajduje się budynek mieszkalny planowany do podłączenia do oczyszczalni

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja przystąpienia - deklaracja_przystapienia_19.doc

Oświadczenie - zalacznik2a.pdf


Regulamin - regulamin19.doc

Zarządzenie Wójta Gminy Rytwiany nr 36/2019

Zarządzenie Wójta Gminy Rytwiany nr 15/2016

 

Więcej artykułów…