Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Projekt "Aktywna Kobieta"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach w okresie od 2008-09-01 do 2008-12-31 realizuje Projekt „Aktywna Kobieta” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, podniesienie kwalifikacji i podjęcie zatrudnienia przez długotrwale bezrobotne kobiety w wieku 30-45 lat z gminy Rytwiany.

Rekrutacja odbyła się na podstawie analiz dokumentacji OPS. Osoby zakwalifikowane do projektu spełniały stawiane wymagania czyli:
- są długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
- korzystają z pomocy społecznej.

W projekcie biorą udział trzy kobiety. Ze względu na to, iż grupa jest mała zwiększy to uzyskanie zamierzonych efektów.

Projekt realizowany jest poprzez kontrakty socjalne, wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez szkolenia oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy a także usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym.

Za skuteczność działań odpowiadają wysokokwalifikowani trenerzy, którzy spowodują zmianę postaw, zwiększenie aktywności i motywacji umożliwiając tym samym samodzielne działania w celu podniesienia „stopy życiowej” uczestników.

Kierunek szkoleń został wybrany zgodnie z predyspozycjami uczestników i potrzebami lokalnego rynku pracy. Aby osiągnąć zamierzone efekty na czas trwania projektu zapewnione są konsultacje psychologa i doradcy zawodowego.

Zamierzone rezultaty projektu to :
- 2 osoby ukończą kurs dla handlowców wraz z obsługa kasy fiskalnej,
- 1 osoba ukończy kurs z zakresu gastronomii,
- jednocześnie osoby korzystają z możliwości uczestniczenia w treningach umiejętności autoprezentacji dzięki czemu nabędą umiejętności psychospołecznych oraz umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Uczestniczki uzyskają zaświadczenia o przebytych szkoleniach i nabytych w/w umiejętnościach.

Koordynatorem projektu jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej natomiast osobą odpowiedzialną za realizację kontraktów socjalnych jest pracownik socjalny.

 

Więcej artykułów…