Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Podpisano umowę na rewitalizację centrum Rytwian

W dniu 21.10.2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Rytwiany a firmą Usługi Budowlane Robert Jamroży, Góra 15A, 28-142 Tuczępy, dotyczącą realizacji zadania pn: „Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany”, w skład którego wchodzi:
Zadanie 1: Zachowanie i udostępnienie zabytkowych ruin zamku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.
Zadanie 2:Zagospodarowanie i adaptacja terenu na cele gospodarcze związane ze stworzeniem placu targowego.
Zadanie 3:Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych wraz z przebudową ul. Armii Krajowej i ul. Kościelnej.

Wartość umowy wynosi 1 mln 980 tyś zł, a termin realizacji to 31 sierpień 2020 r.
Zadanie to jest dofinansowane środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 Informacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-Rytwiany

M.K.

Informacja-Gmina-Rytwiany

 

 

Więcej artykułów…