Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy Rytwiany


Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.506) zawiadamiam, że w dniu 31 październik 2019 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji XVI.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rytwiany za rok szkolny 2018/2019.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.

 

/-/ Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…