Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

TWORZYMY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2020 ROK

Wójt Gminy Rytwiany informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

W związku z powyższym zaprasza się zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu w/w programu.

Opinie oraz uwagi do projektu programu, jak również propozycje realizacji zadań publicznych na 2020r. w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy można zgłaszać w terminie do 14 listopada 2019r. na adres Urząd Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15; 28 – 236 Rytwiany, adres e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl

Wójt Gminy Rytwiany
Grzegorz Forkasiewicz


ZARZĄDZENIE Nr  51/2019 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 30.10.2019r.  w sprawie: w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy  Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

oraz

PROJEKT załacznika Uchwały  Rady Gminy Rytwiany: Program współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz  z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Do pobrania w jednym pliku: http://www.rytwiany.bip.jur.pl/dokumenty/zarz_51_2019.pdf


 

 

Więcej artykułów…