Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja dotycząca kredytów dla rolników

INFORMACJA

Urząd Gminy Rytwiany informuje, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wyraził zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku huraganu i nawalnego deszczu w dniach 23 - 26 czerwca 2008 roku.

Kredyty preferencyjne będą udzielane przez Bank Spółdzielczy w Staszowie Oddział w Rytwianach do dnia 30 czerwca 2009r.

Procedura składania wniosków kredytowych przez poszkodowanych rolników nie uległa zmianie.

Pobrane wnioski kredytowe z Banku Spółdzielczego o/Rytwianach rolnicy winni po uzupełnieniu danych przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Kielcach celem zaopiniowania za pośrednictwem Urzędu Gminy w Rytwianach, pok. nr 33.

O kredyty mogą ubiegać się tylko rolnicy, u których komisja gminna spisała indywidualny protokół z szacowania strat w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia skutków klęski.

Rytwiany, dnia 2008.12.08

 

Więcej artykułów…