Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Gmina Rytwiany - członkiem LGD ”Dorzecze Wisły”

Potrzeba powstania Lokalnej Strategii Rozwoju i możliwości Lokalnej Grupy Działania w latach 2007 – 2013.

Obszary wiejskie krajów UE charakteryzują się dużą różnorodnością przyrodniczą, kulturową oraz pod względem różnorodnych tradycji lokalnych, czy zanikających zawodów. Także w naszym kraju nie brakuje takich unikatowych miejsc, które warte są inwestowania w celu warunkowania ich wszechstronnego rozwoju.

Szansę takich inwestycji daje program "LEADER", finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podstawą przyznania dotacji jest utworzenie Lokalnej Grupy Działania, a następnie opracowanie podstawowego dla niej dokumentu jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju. Określa i diagnozuje ona główne problemy i specyfikę obszaru - nakreśla sposoby i kierunki rozwoju, jak również podział środków budżetowych.

Dlatego właśnie na obszarze 6 gmin ( Połaniec, Osiek, Rytwiany, Łubnice, Tuczępy i Oleśnica) zawiązało się Stowarzyszenie LGD "Dorzecze Wisły” z siedzibą w Połańcu, które, przy pomocy Konsorcjum "InicjatywaLokalna.pl", prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju. Zostanie ona złożona wraz z wnioskiem o dotację do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, gdzie poddana będzie ocenie.

Ogółem LGD może pozyskać ponad 4,5 mln złotych, które zostaną przeznaczone, w latach 2009-2013 na wszechstronny rozwój trzech obszarów priorytetowych: Kultury, Rekreacji i Przedsiębiorczości. Ciekawostką jest fakt, że na pozyskanie dotacji z LGD " Dorzecze Wisły" mają wszelkie podmioty społeczne, publiczne i prywatne mieszczące się, lub działające na terenie LGD. Zarówno przedsiębiorcy, gminy, stowarzyszenia będą mogły wnioskować o środki, które wydatkują na różnorakie działania sprzyjające rozwojowi obszaru LGD. Warunkiem jest jedynie, by działania te były zgodne z Lokalną strategią Rozwoju, dlatego tak ważny jest szeroki udział społeczny w procesie jej tworzenia.

LGD po pozytywnej ocenie LSR otrzyma również środki na funkcjonowanie biura, nawiązywanie współpracy, aktywizację i nabywanie kwalifikacji dla swoich członków - wszystko to, po to, by w jak najbardziej profesjonalny sposób wspomagać wszelkie zadania prorozwojowe " Dorzecza Wisły". Członkiem LGD może zostać każdy- serdecznie zapraszamy w jej szeregi. Szczegółowe informacje:

1. Aneta Matusiewicz, UMiG w Połańcu, tel.(0-15) 865-01-69, adres e-mail : aneta.matusiewicz@umig.polaniec.pl.

2. Ewa Maciejska, Urząd Gminy Rytwiany, tel. (015) 864-74-59 wew. 31, adres e-mail: rytwiany @ rytwiany.com.pl

 

 

Więcej artykułów…