Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacje dla osób objętych kwarantanną

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach informuje, że osoby zwłaszcza samotne i pozbawione pomocy rodziny lub sąsiadów, które są objęte kwarantanną mogą zgłaszać najpilniejsze potrzeby do właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej.

W przypadku gminy Rytwiany kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest możliwy pod numerem telefonów: 15-8647946, 500239194, e-mail: opsrytwiany@op.pl, ePUAP: /ops-rytwiany/skrytkaESP

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacje ważne dla osób będacych w potrzebie, starszych, samotnych i objętych kwarantanną.

https://www.gov.pl/web/rodzina/aktualnosci-wiadomosci

 

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej


Poniżej przedstawiamy schemat działania służb niosących pomoc dla osób objętych kwarantanną.

http://www.federacja-socjalnych.pl/images/news/zywnosccovid.png

Źródło: http://www.federacja-socjalnych.pl/index.php/816-pilne-sa-wytyczne-w-s-pomocy-osobom-w-kwarantannie

 

 

 

Więcej artykułów…