Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

INFORMACJA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 

 
 W dniu 20 marca 2020r. zostały podpisane rozporządzenia:
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19.
Zgodnie z zapisami rozporządzeń od dnia 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W związku z tym od  dnia 23 marca 2020 r. w „Strefie Pracownika” będą dostępne loginy oraz hasła do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (epodreczniki.pl) dla nauczycieli                       i uczniów.
Dyrektorzy szkół są proszeni o przekazanie powyższych uprawnień nauczycielom,                         a nauczyciele - uczniom.

Proszę o zapoznanie się z załącznikami, w tym z komunikatem MEN na temat nowych regulacji prawnych związanych z kształceniem na odległość. 


Łączę wyrazy szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
 
Załączniki:  
 

 

 

Więcej artykułów…