Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

CHROŃ PSZCZOŁY I INNE OWADY ZAPYLAJĄCE

W związku z nasileniem stosowania środków ochrony roślin oraz mając na uwadze ograniczenie zatrucia pszczół Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział w Staszowie przypomina, że wykonujący zabiegi środkami ochrony roślin powinien zachować następujące środki ostrożności:

• stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
• stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie oraz przestrzegać zapisów dotyczących zakazów i ograniczeń (fazy fenologicznej rośliny, czas i okres, w których środek nie może być stosowany);
• używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
• nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
• wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających (w godzinach wieczornych lub nocnych);
• sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów, czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół;
• zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych
i sadowniczych);
• przestrzegać okresów prewencji;
• nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s).
Dodatkowo informujemy, że przepisy dają możliwość uzyskania od rolników informacji
o zaplanowanych zabiegach chemicznej ochrony roślin, które mogą być wykonywane w okolicy pasieki. Każdy właściciel pasieki ma prawo zwrócić się z wnioskiem do tych rolników prosząc o informację,
w jakim czasie i jakimi środkami będzie wykonywany zabieg. Stosujący środki ochrony roślin ma obligatoryjny obowiązek takiej informacji udzielić.

Pamiętaj!
Nieprawidłowo wykonane zabiegi ochrony roślin niosą zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy.

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, Oddział w Staszowie, Magdalena Dziewięcka

 

Więcej artykułów…