Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja o zgłaszaniu szkód w uprawach w wyniku wystąpienia przymrozków

Wójt Gminy Rytwiany informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych w dniu 22 maja 2020 r.

Rolnicy poszkodowani mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2020 r.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej do pobrania oraz w siedzibie Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć:
  •  zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie za 2020 r.
  • w przypadku posiadania zwierząt w gospodarstwie, kopię zgłoszenia do systemu IRZ.

Wójt Gminy Rytwiany
(-) mgr Grzegorz Forkasiewicz

 

Więcej artykułów…