Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY RYTWIANY

Wójt Gminy Rytwiany informuje:

1/ zawieszenie działalności przedszkoli w Sichowie Dużym i w Strzegomiu zostało przedłużone do dnia 29 maja 2020 roku,
 
2/ Przedszkole w Rytwianach jest przygotowane do rozpoczęcia zajęć od dnia 25 maja 2020 r. , po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka/dzieci przez rodziców/opiekunów,
 
3/ wszystkie szkoły podstawowe  na terenie Gminy Rytwiany (w Rytwianach, Sichowie Dużym i Strzegomiu) są przygotowane do prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej od dnia 25 maja 2020 r.:
- z uczniami klas I-III,
- rewalidacyjnych,
oraz do prowadzenia konsultacji z uczniami klas VIII, a od dnia 1 czerwca 2020 r. - również do prowadzenia konsultacji z uczniami klas IV-VIII.
 
Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronach szkół i przedszkoli, odpowiednio na:
 
Informację można uzyskać telefonicznie w sekretariatach szkół:
- 15/ 864 74 35 – Rytwiany
- 15/ 864 73 24 – Sichów Duży
- 15/ 864 53 51 – Strzegom
 
 
Wójt Gminy Rytwiany
/-/ Grzegorz Forkasiewicz

 

Więcej artykułów…