Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Ciekawe pomysły, wielkie inwestycje, ogromne pieniądze i... niespodziewany sukces ZPORR w regionie

Ciekawe pomysły, wielkie inwestycje, ogromne pieniądze i... niespodziewany sukces ZPORR w regionie

Budowa ponad 200 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz 500 km sieci wodociągowych, zakup urządzeń medycznych, renowacja zabytków i instytucji kulturalnych, a także rozwój ośrodków sportowych. To tylko część z długiej listy inwestycji, które udało się zrealizować w województwie świętokrzyskim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Sukces tym większy, że program przygotowano bez wcześniejszych doświadczeń.

Wielkie wsparcie dla "najmniejszych"

Z unijnych pieniędzy można było dofinansować niemal wszystkie dziedziny - od infrastruktury, przez ochronę środowiska po turystykę i kulturę. Województwo świętokrzyskie na realizację ZPORR na lata 2004 – 2006 otrzymało prawie 500 mln zł. Zajmujemy 4 miejsce w kraju pod względem efektywności wydatkowania pieniędzy w ramach programu. Największe dofinansowanie, bo w kwocie prawie 300 mln zł, otrzymały inwestycje realizowane z priorytetu I. Dzięki temu małe podmioty mogły zdobyć ogromne pieniądze. Przykładem jest gmina Kije, gdzie na realizację projektu „Ekorozwój Ponidzia” jednostka otrzymała prawie 12 mln zł. Wybudowano ponad 40 km kanalizacji sanitarnej, prawie 35 km sieci wodociągowej, a także mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków, z której korzystają wszyscy mieszkańcy gminy. Budowa kanalizacji wpłynęła pozytywnie na stan środowiska naturalnego i ograniczyła problem nielegalnego pozbywania się ścieków. Poprawił się stan czystości wód, a mieszkańcy mogą dziś korzystać z dobrej jakości wody pitnej. Poprawiła się atrakcyjność gminy dla potencjalnych inwestorów. Już dziś planowana jest budowa nowoczesnego osiedla mieszkaniowego.

Kieleckie "dumy"

Ale ZPORR to przede wszystkim ogromne inwestycje, które już dziś stały się dumą naszego regionu. W Kielcach powstał najnowocześniejszy w kraju stadion piłkarski z widownią dla 15,5 tys. osób. Koszt dofinansowania to ponad 3,8 mln zł. Zakończono adaptację budynku przy ul. Ściegiennego dla potrzeb Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, dzięki czemu nasz region może się pochwalić bardzo nowoczesną placówką kulturalną o europejskich standardach. Stolica województwa świętokrzyskiego stała się atrakcyjną wizytówką z jednym z najpiękniejszych deptaków w kraju. Wartość projektu rewitalizacji Kielc to ponad 15 mln zł, z czego ze ZPORR udało się zdobyć kwotę aż 11 mln. Dzięki inwestycji odtworzono i ożywiono centrum miasta, poprawiąjąc jego walory estetyczne.

Świętokrzyska turystyka oraz kultura i jej dziedzictwo

Dzięki unijnemu wsparciu Sandomierz, perełka regionu, odzyskał dawną świetność. Dokonano renowacji i konserwacji Bramy Opatowskiej i Ratusza, przebudowano Mały Rynek. Zrewitalizowano Wąwóz Piszczele, urządzając tam miejski park wypoczynku. A wszystko to w ramach projektu „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza”, którego wartość wyniosła ponad 6 mln zł. Prawie 5 mln dofinansowała Unia. Także jedna z najpiękniejszych świątyń romańskich w Polsce zyskała świeże oblicze. Fundusze pozwoliły przygotować zabytek do jubileuszu 800 – lecia. Odrestaurowano ołtarz główny i boczne, a także ambony, krucyfiks i portal kamienny. Koszt dofinansowania to ponad 650 tys. zł. Święty Krzyż to charakterystyczny punkt Kielecczyzny, wzniesiony na malowniczym wzgórzu, od dawna budzi zachwyt turystów. Prawie 5 mln zł kosztowała renowacja zabytków i budowa infrastruktury wokół tego zabytkowego miejsca. Także klasztor w Rytwianach zyskał nowe oblicze. W pokamedulskich murach powstała oaza dla spragnionych ciszy i i odnowy - ośrodek, który chętnie odwiedzają mieszkańcy wielkich, miejskich aglomeracji.

W rytwiańskim klasztorze powstała "Pustelnia Złotego Lasu", a zabytki Świętego Krzyża przeszły gruntowną renowację - wszystko za miliony ze ZPORR

Infrastruktura

Efekty inwestycji realizowanych w ramach ZPORR to także ponad 230 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminych. Dzięki projektom Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i inwestycji wartych prawie 80 mln zł, przebudowano układ komunikacyjny w Rynku w Nowej Słupi w ciągu dróg wojewódzkich nr 756 i 751, przebudowano drogę wojewódzką nr 766 i 753. Największe korzyści płynące z inwestycji to znaczna poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności regionu.

Ochrona zdrowia

Świętokrzyskie ośrodki medyczne z unijnych pieniędzy zyskały angiokardiografy, mammografy, aparaty USG, RTG oraz endoskopy. Takie placówki, jak Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy, kielecki Szpital Dziecięcy oraz Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny w Busku – Zdroju, za pieniądze ze ZPORR mogły zmodernizować swoje wnętrza.

Internet i społeczeństwo informacyjne

Projekt „e-świetokrzyskie” to dzieło różnych jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzono usługi publiczne świadczone drogą elektroniczną, uruchomiono szerokopasmową sieć teleinformatyczną, w całym regionie zainstalowano radiowe stacje bazowe, dzięki którym sygnał dociera do 75% ogółu mieszkańców regionu. Rozbudowano sieć światłowodową. Częścią projektu jest także nasz portal „Wrota Świętokrzyskie” – cenne źródło informacji niemal z wszystkich dziedzin życia regionu. Wartość całej inwestycji to prawie 9, 5 mln zł, z czego ponad połowę sfinansowała Unia Europejska.

Post Scriptum

Mimo braku wcześniejszych doświadczeń, region świetnie poradził sobie z realizacją programu. Osiągnięto założone cele i zapewniono płynność finansową. W ramach ZPORR w naszym regionie podpisano umowy na realizacje 446 projektów. Zakończono 377, a 69 jest nadal realizowanych. W skali Polski - daje to województwu świętokrzyskimu czwarte miejsce w kraju.

W połowie ubiegłego roku przed nami pojawiła się nowa szansa na jeszcze większe pieniądze. Już trwa nabór projektów do kolejnego programu pomocowego Unii Europejskiej, jakim jest Regionlany Program Operacyjny. Do 2013 roku nasz region ma do wykorzystana ponad 720 mln euro. RPO od początku cieszy się gromnym zainteresowaniem beneficjentów, zwłaszcza działaniami na rzecz przedsiębiorczości. Większość wniosków skierowanych podczas pierwszych naborów przeszła już ocenę formalną.

W ramach konkursów dzielone będą min. fundusze przeznaczone na promocję gospodarczą i turystyczną regionu, rewitalizację małych miast oraz wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu. Nabór z tych działań wystartował z początkiem października. Tym razem do rozdysponowania jest kwota 40 mln, a ubiegać się można o 80 procent dofinansowania. W obu konkursach wnioski będą przyjmowane do końca października.

Zmieni się wygląd Dworku Laszczyków i Parku Etnograficznego w Tokarni. Muzeum Wsi Kieleckiej planuje modernizację obiektów przy udziale unijnego wsparcia. W skansenie mieszczącym się w Tokarni powstać ma parking, karczma, przystań kajakowa nad Nidą, amfiteatr i budynek administracyjno-dydaktyczny. Także mieszczący się w Kielcach Dworek Laszczyków zyskać ma nowe oblicze. Obecnie w obiekcie mieści się dyrekcja muzeum. W planach jest budowa na tyłach dworku nowego budynku administracyjnego, do którego przeniesione zostaną biura.

Centrum Geoedukacji w Kielcach, zespół wystawienniczo - konferencyjny w Krzemionkach, infrastruktura turystyczna na obiektach geologicznych w Chęcinach – to inwestycje, na które nasz region otrzyma ponad 35 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wniosek na realizację projektu pn. „Świętokrzyski Szlak Archeo – Geologiczny” został zaakceptowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W ramach naboru wniosków na działanie „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu” (konkurs adresowany do samorządów: kieleckiego oraz miast powiatowych) do podziału jest 57,8 mln zł, natomiast w ramach działania „Rewitalizacja małych miast” jest to kwota 65,7 mln złotych. Wnioskodawcami w tym ostatnim działaniu mogą być pozostałe samorządy. W obu przypadkach samorządy mogą się ubiegać maksymalnie o 60 procent dofinansowania z funduszy unijnych w ramach RPO.

Ale to dopiero początek wielkich planów Dziś nasz region bogaty w doświadczenia z poprzedniego okresu programowania po raz kolejny może znaleźć się w czołówce województw pod względem wkorzystania unijnych środków. Czy ją wykorzysta? Na odpowiedź trzeba poczekać conajmniej kilka lat.

Źródło: wrota-swietokrzyskie.pl 30.12.2008r.

 

Więcej artykułów…