Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY RYTWIANY

Rytwiany, dnia 28. 05. 2020 r.


Wójt Gminy Rytwiany informuje:
1/ zawieszenie działalności przedszkoli zostało przedłużone:
- w Strzegomiu do dnia 19 czerwca 2020 roku ,
- w Sichowie Dużym do dnia 30 czerwca 2020 roku ,

2/ Przedszkole w Rytwianach jest przygotowane do rozpoczęcia zajęć od dnia 25 maja 2020 r. , po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka/dzieci przez rodziców/opiekunów,

3/ wszystkie szkoły podstawowe na terenie Gminy Rytwiany (w Rytwianach, w Sichowie i w Strzegomiu ) są przygotowane do prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej od dnia 25 maja 2020 r.:
- z uczniami klas I-III,
- rewalidacyjnych,
oraz do prowadzenia konsultacji z uczniami klas VIII,
a od dnia 01 czerwca 2020r. - również do prowadzenia konsultacji z uczniami klas IV-VIII.

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronach szkół i przedszkoli,
odpowiednio na:
- https://zsprytwiany.pl/ ,
- http://zposichow.szkolnastrona.pl/ ,
- http://spstrzegom.szkolnastrona.pl/ ,

Informację można uzyskać telefonicznie w sekretariatach szkół:
- 15/ 864 74 35 – Rytwiany
- 15/ 864 73 24 – Sichów Duży
- 15/864 53 51 – Strzegom


Wójt Gminy Rytwiany
/-/ Grzegorz Forkasiewicz

 

Więcej artykułów…