Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH "500+"

 Informacja-Gmina-Rytwiany

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ 500+

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach przypomina, że osoby aktualnie korzystające ze świadczenia 500+

 

NIE SKŁADAJĄ WNIOSKU w 2020 roku
ponieważ świadczenia wychowawcze zostały przyznane do 31-05-2021r.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane:

- w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lutego 2021r.

- w wersji tradycyjnej (papierowej) od 1 kwietnia 2021r. (w urzędzie lub za pośrednictwem poczty),


Rodzice/opiekunowie, którzy do tej pory nie ubiegali się o świadczenie wychowawcze "500+" w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek. W takim przypadku świadczenie wychowawcze jest przyznawane od miesiąca złożenia wniosku do dnia 31 maja 2021 r.

Jednocześnie przypominamy, że rodzic nowonarodzonego dziecka ma 3 miesiące na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Prawo do wnioskowanego świadczenia otrzyma z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka (powyższe dotyczy odpowiednio także przysposobienia dziecka lub objęcia opieką prawną).

 

 

Więcej artykułów…