Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY WYSOKOŚCI KRYTERIUM PRZY USTALANIU PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYTWIANACH DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 
 
 
Od nowego okresu świadczeniowego trwającego od 2020-10-01  do 2021-09-30 kryterium dochodowe przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie wynosiło 900,00 zł.
Od nowego okresu świadczeniowego przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych będzie stosowana zasada "złotówka za złotówkę" tzn:
W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Więcej artykułów…