Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

UWAGA ! OGRANICZENIA W PRZYJMOWANIU INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY RYTWIANY

 

UWAGA !
INFORMACJA O OGRANICZENIACH W PRZYJMOWANIU INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY RYTWIANY
W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 informuję, że od dnia              3 sierpnia 2020r. ( tj. od poniedziałku) ponownie wprowadzone zostaną ograniczenia w przyjmowaniu interesantów, którzy będą przyjmowani WYŁĄCZNIE na wydzielonych stanowiskach obsługi   w Urzędzie.
Przy stanowisku obsługi klienta może przebywać tylko jedna osoba,  z zastrzeżeniem, że w stosunku do:
dziecka do ukończenia 13. roku życia;
osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
osoby wymagającej pomocy tłumacza;
innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów,
tej zasady nie stosuje się.
Osoby wchodzące do budynku obowiązane są do dezynfekcji dłoni oraz zakrywania ust i nosa na zasadach określonych w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878).
W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek  i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie        – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Urzędzie.
Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:
1) adres e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl
2) nr telefonu 15/864-79-30
Wójt Gminy Rytwiany
Grzegorz Forkasiewicz
 
 

 

 

Więcej artykułów…