Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zakonczono przebudowę ulicy Długiej w Kłodzie

W dniu 22.09.2020 roku dokonano do odbioru końcowego zadania pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 003245T w miejscowości Kłoda ul. Długa od km 0+000 do km 1+970 ”

Na długości 1970 metrów wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa, a w obszarze zwartej zabudowy powstał ciąg pieszy wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych.

W okolicach skrzyżowania z drogą powiatową, wstawione zostały bariery energochłonne a na samym skrzyżowaniu, zamontowane zostało rondo. Wykonano również odwodnienie korpusu drogowego, pobocza oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane ’’POLBUD’’ Tomasz Darowski, Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1296195,88 zł., w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 60% t.j. 777717,00 zł., udział własny Gminy Rytwiany – 40% t.j. 518478,88 zł.


 

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

MK

 

Więcej artykułów…