Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja dot. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach informuje:

Od stycznia 2009 roku obowiązuje nowy okres zasiłkowy.

Okres zasiłkowy - oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2009/2010 będą przyjmowane od dnia 1 września 2009 roku.

Okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008 r., na który ustalono prawo do świadczeń rodzinnych, zostanie przedłużony decyzją administracyjną do dnia 31 października 2009 r.

Zmiana dotyczy również dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowego.

Od 1 listopada 2009 roku dodatek ten będzie przysługiwał, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Pozostawanie pod opieką medyczną musi być potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Bez zmian pozostają terminy dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Okres świadczeniowy – oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2009/2010 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2009 roku.

 

Więcej artykułów…