Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Rytwiany chcą fontanny

Rytwiany chcą fontanny

To tylko jeden z pomysłów na zagospodarowanie centrum Rytwian. W planach są jeszcze między innymi przebudowy dróg i dalsze etapy budowy kanalizacji.

Gmina Rytwiany zatwierdziła budżet na te rok w ostatnich dniach 2008 roku. Wszystko dlatego, aby móc odpowiednio wcześniej przygotować przetargi na realizację najważniejszych zadań w gminie.

6 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ

Planowane dochody gminy na ten rok to ponad 23 miliony 836 tysięcy złotych, natomiast wydatki gminy mają wynieść ponad 26 milionów 746 tysięcy złotych. Deficyt wyniesie blisko 3 miliony złotych i zostanie pokryty po części pożyczkami, kredytami i zaoszczędzonymi pieniędzmi z ubiegłego roku. Radni przyjęli plan jednogłośnie.

Pokaźną kwotę pochłonie dalszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w ramach "Sanitacji rzeki Czarnej Staszowskiej”, który gmina Rytwiany współrealizuje z gminą Staszów i Połaniec. W tym roku kanalizacja w Rytwianach, Kłodzie, Szczece i Niedziałkach pochłonie ponad 6 milionów złotych, z czego 4 miliony to dotacja unijna.

Wydaje się, że oczkiem w głowie dla radnych i włodarzy gminy będą w tym roku również drogi. - Angażujemy się w prace przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, jednak największa część pieniędzy będzie przeznaczona na poprawę dróg powiatowych - mówi Grzegorz Forkasiewicz, wójt Rytwian. Gmina Rytwiany dołoży w tym roku 146 tysięcy złotych do wykonania projektu przebudowy drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren gminy.

NOWE POWIATÓWKI

Na drogi powiatowe gmina Rytwiany w tym roku przeznaczy 3,5 miliona złotych. Wszystkie zadania opierają się na współfinansowaniu z powiatem przy udziale pieniędzy z zewnątrz. W poniedziałek otwarto przetarg na remont nieco ponad 2,5 kilometrowego odcinka drogi powiatowej biegnącego przez Szczekę, na który gmina wyda prawie 250 tysięcy złotych.

W tym roku prace drogowe ruszą na powiatówce łączącej Rytwiany, Niwy i Kłodę, która znalazła się na liście przyjętej do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Tutaj gmina wyłoży w sumie 112 tysięcy złotych. Tyle samo dołoży powiat, natomiast pozostałe 224 tysiące złotych da Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dochodzi to tego również gminna "schetynówka”, czyli przebudowa ulicy Kościuszki, której realizacja wyniesie 501 tysięcy złotych.

BUDYNEK DLA OŚRODKA KULTURY

Największym projektem będzie współfinansowanie projektu technicznego oraz przebudowy drogi powiatowej od Grobli do Oleśnicy realizowanego w ramach tak zwanego projektu Wienerbergera. Tutaj z budżetu gminy zostanie wydanych 750 tysięcy złotych. W planach jest również przebudowa 1,5 kilometrowego odcinka "powiatówki” w Strzegomiu oraz 5,5 kilometrów drogi z Sichowa Małego przez Sichów Duży, Pacanówkę do Koniemłót. Tutaj gmina przeznaczy część pieniędzy unijnych na realizację tych inwestycji do spółki z powiatem.

Oprócz dróg w tym roku rozpocznie się przebudowa budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w którym będzie mieścić się również biblioteka oraz punkt informacji turystycznej. Przetarg na tą inwestycję ma być ogłoszony za kilka dni, a koszt całego przedsięwzięcia to ponad 3,3 miliona złotych. Prawie 2 miliony złotych będą stanowiły tutaj pieniądze unijne.

MARZY SIĘ FONTANNA

Włodarzom gminy i radnym marzy się fontanna w centrum Rytwian. Stary budynek ma zostać zburzony. (M. Jarosz)

Włodarzom i radnym Rytwian zamarzyła się również fontanna w centrum miejscowości. Ma ona w przyszłości stanąć na placu w pobliżu starego budynku w którym mieścił się urząd gminy. Zostanie on wyburzony, w okolicach powstaną trzy parkingi i chodniki. W okolicach fontanny mały zieleniec z ławeczkami i oświetleniem. - Chcemy na początku lutego złożyć wniosek do programu rozwoju obszarów wiejskich - mówi Forkasiewicz. Dopełnieniem ładniejszego wizerunku gminy ma być zmiana wyglądu elewacji budynku. W tym roku ściany urzędu za nieco ponad 100 tysięcy złotych zostaną ocieplone i zyskają nową kolorystykę.

Projekt zagospodarowania centrum wsi będzie kosztował w sumie 800 tysięcy złotych z czego połowę pieniędzy gmina chce uzyskać z zewnątrz.

Gmina w tym roku chce również przyłożyć się do wykonania sieci wodociągowej na ulicy Pałacowej oraz w miejscowości Strzegomek Góry, dodatkowo w ramach tej inwestycji jest przewidziany montaż prawie 160 przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina chce przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wszystko wedle szacunków ma kosztować prawie 2 miliony złotych.

Planowane zadłużenie gminy na koniec tego roku to niemal 27 procent. - Myślę, że tegoroczny budżet jest naprawdę dobry i uda nam się go zrealizować w zdecydowanej większości. Prawie wszystkie zadania będą wsparte pieniędzmi z zewnątrz - mówi Forkasiewicz.

Źródło: Echo Dnia 15.01.2009r. Marcin Jarosz

 

Więcej artykułów…