Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Apel Państwowej Straży Pożarnej

APEL

Tragiczna śmierć jednej osoby oraz uszczerbek na zdrowiu trzech osób w okresie jesiennym bieżącego roku na terenie województwa świętokrzyskiego to żniwo pożarów, których przyczyną było niewłaściwe użytkowanie urządzeń grzewczych.

Wraz z nadejściem jesieni, a więc pierwszych chłodów i przymrozków, nadszedł czas, w którym rozpoczynamy ogrzewanie naszych mieszkań oraz domów. W okresie tym jednostki straży pożarnej odnotowują wzmożoną ilość interwencji do tego typu pożarów.

W związku z powyższym apelujemy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i budowlanych, a w szczególności o:
- dokonywanie okresowych konserwacji i kontroli przewodów kominowych,
- zapewnienie sprawności techniczne] przewodów kominowych,
- właściwe podłączenie i eksploatowanie urządzeń grzewczych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U, nr 80 poz.563) zabrania się:
- użytkowania instalacji i urządzeń niesprawnych technicznie,
- użytkowania instalacji i urządzeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta,
- użytkowania instalacji i urządzeń niepodanych okresowym kontrolom, w wymaganych czasookresach.

Przewody kominowe, do których podłączone są urządzenia grzewcze należy czyścić w następujących czasookresach:
- urządzenia na paliwo stałe - co najmniej 4 razy w roku,
- na paliwo gazowe lub olejowe - co najmniej 2 razy w roku,
- przewody wentylacyjne - co najmniej jeden raz w roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych {Dz. U. Nr 74, poz. 836), użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych oraz wentylacyjnych, może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne, określone w odrębnych przepisach {mistrz lub czeladnik kominiarski).

Ponadto zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. z 2006 r, Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) przewody kominowe winny być poddawane okresowej kontroli ich sprawności, minimum jeden raz w roku, a czynności te powinna wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w zawodzie kominiarskim,

Odpowiedzialność za przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno - budowlanych, instalacyjnych i technologicznych nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych lub terenów art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. z 2002 r, Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)

Traktując priorytetowo bezpieczeństwo mieszkańców województwa świętokrzyskiego, apeluję do Państwa o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz budowlanych. Wykonywanie usług kominiarskich należy powierzać osobom z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, co będzie miało bezpośredni wpływ na wyeliminowanie występujących zagrożeń pożarowych lub zatrucia tlenkiem węgla w czasie użytkowania wszelkiego typu urządzeń grzewczych. Tlenek węgla jest gazem powstającym w wyniku niepełnego procesu spalania. Z uwagi na fakt ,że nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie "dusi w gardle" strażacy nazywają go "CICHYM ZABÓJCĄ".

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Muszczak

 

 

Więcej artykułów…