Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na Internetowe Mistrzostwa Rytwian w szachach szybkich -22.11.2020r.

Informacja-Gmina-Rytwiany1.Organizatorzy:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sichów Duży i Okolic przy współpracy   z ZSCKR w Sichowie Dużym
Gmina Rytwiany
 
2.Patronat honorowy :
Wójt Gminy Rytwiany            
 
3.Cele  rozgrywek:
-Popularyzacja  szachów  wśród  dzieci, młodzieży i dorosłych
-Integracja środowiska szachowego
 
4.Termin i miejsce rozgrywek:
22.11.2020 godz.10.00
Turniej rozegrany zostanie na serwerze chess.com.
Odprawa techniczna i zakończenie turnieju w formie wideokonferencji na serwerze zoom.us (w przypadku korzystania ze smartfona konieczne jest zainstalowanie bezpłatnej aplikacji zoom.us).
W turnieju obowiązuje ograniczona liczba miejsc (100 osób we wszystkich grupach łącznie). Decyduje kolejność zgłoszeń .
Aby zagrać w turnieju należy zarejestrować się na platformie chess.com, przesłać dane zawodnika ( imię, nazwisko, rok urodzenia i nick z chess.com) na adres jaroslaw.choina@op.pl. Wysłane zostanie zaproszenie na chess.com do klubu szachowego Hetman, które trzeba zaakceptować. Można również wysłać prośbę na chess.com aby dołączyć do  klubu szachowego Hetman i pocztą przysłać dane zawodnika i nick z chess.com. W dniu turnieju od godz. 9.00 można logować się na platformie i po wyszukaniu turnieju dołączyć do niego.
Nie dołączenie do turnieju w odpowiednim czasie może skutkować brakiem możliwości udziału w tym turnieju.
UDZIAŁ W TURNIEJU JEST BEZPŁATNY
 
5.System rozgrywek i tempo gry
Turniej rozegrany zostanie  w jednej grupie z późniejszym podziałem na kategorie lub w trzech grupach do lat 10, 15, OPEN.(w zależności od liczby uczestników), 9 rund, system kojarzeń – szwajcarski, tempo gry 10 minut.
Kojarzenia oraz kolejność na liście startowej określona zostanie wg rankingów i zasad chess.com.
6. Nagrody:
Nagrody przyznawane będą w trzech grupach wiekowych:
 Grupa Open
 
I – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
II – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
III – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
 
Grupa do lat 15
 
I – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
II – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
III – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
IV nagroda rzeczowa, dyplom
 
 
Grupa do lat 10
I – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
II – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
III – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
IV nagroda rzeczowa, dyplom,
Dla wszystkich pamiątkowe medale
 
Dodatkowo w każdej grupie nagroda rzeczowa i puchar dla najlepszego zawodnika z Gminy Rytwiany.
Odbiór nagród po uzgodnieniach w Urzędzie Gminy w Rytwianach                                 z zachowaniem wszystkich restrykcji i zasad bezpieczeństwa . W sprawie ustalenia nagroda rzeczowa, dyplom,  sposobu odebrania nagród kontakt email: sekretarz@rytwiany.com.pl, anlabecka@o2.pl ,  lub tel. 15 8647941 w dni robocze do godz.15.00
Nagrody nie są łączone.
Sędziowanie:
 
Sędzia główny turnieju - Choina Jarosław.
OCENA PARTII
Przez cały czas trwania turnieju sędzia główny oraz sędziowie rundowi dostępni będą dla zawodników w trybie konferencyjnym i w ten sposób zawodnicy będą mieli bezpośredni kontakt z sędziami.
Główną rolą sędziów jest kontrola uczciwości przebiegu gier. Każda partia decyzją sędziów (niezależnie od wniosku przeciwnika) może być poddana weryfikacji. Wynik takiej partii może zostać skorygowany nawet po zakończeniu turnieju. 
Przebieg turnieju (kojarzenia i wyniki) odbywać się będą automatycznie wg algorytmu chess.com i wyniki tam publikowane mają charakter techniczny.
Oficjalnym serwisem turniejowym jest serwis chessarbiter i tam publikowane będą wyniki oficjalne. Ostateczna weryfikacja wyników (ze względu na procedury odwoławcze) może trwać 24 h od zakończenia turnieju.
 
 

Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:

Akceptacje regulaminu,
Utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
Korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,
Przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju.
Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.
Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanych z używanym sprzętem, dostępem do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane,
Zawodnicy uczestniczący w turnieju zobowiązani są przestrzegania zasad fair-play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych bądź innego wsparcia w trakcie rozgrywanych partii,
Ostateczne wyniki zostaną podane po weryfikacji Anty-Cheatingowej,
Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika z tych i kolejnych zawodów za używanie „niedozwolonego dopingu”, po uprzednim sprawdzeniu jego partii, oraz ma prawo do podania tego faktu do publicznej wiadomości. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją zapisów Komunikatu Organizacyjnego.
Zgłoszenie do turnieju oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, w szczególności zdjęć, materiałów filmowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych oraz zapisów rozegranych partii dla celów archiwalnych.
W sprawach nieujętych niniejszym komunikatem lub w razie pytań proszę kontaktować się bezpośrednio z sędzią głównym (jaroslaw.choina@op.pl lub tel 604-962-690).
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego komunikatu, regulaminu.
Informacja-Gmina-Rytwiany
 
 
 
 

 

 

Więcej artykułów…