Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ARiMR - Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD wydłużony o miesiąc

Szanowni Państwo,
 
Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na "Wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" został
wydłużony do 24 grudnia 2020 r.*
 
Nabór wniosków o takie wsparcie rozpoczął się 26 października i pierwotnie miał trwać do 24 listopada. Decyzją Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej wnioski będzie można składać do 24 grudnia 2020 r.
 
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.
 
-Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy
zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić
przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać
się o wsparcie do 500 tys. zł. 
 
-Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub
podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży
produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).
W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej,
a maksymalna kwota dofinansowania wynosi *100 tys. zł*.
 
Pomoc na „małe przetwórstwo i RHD” przyznawana jest w formie refundacji
do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację
inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw,
zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele
energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.
 
Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in.
budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do
prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub
urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i
kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych
służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń
gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz
zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

Z wyrazami szacunku
Marcin Włodarczyk
Świętokrzyski Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
tel. 41 349 09 76 

 

 

Więcej artykułów…