Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RYTWIANY

   W miejscowości Sichów Duży w dniu 24.12.2020 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej spalono opony, po których zostały odpady. Osoby odpowiedzialne za ten proceder i uczestniczące w nim, proszone są o posprzątanie zanieczyszczeń. Jeśli odpady nie zostaną usunięte do 1 stycznia 2021 r., podjęte zostaną środki prawne wobec osób odpowiedzialnych za to zdarzenie.  

 
Informacja-Gmina-Rytwiany
   Wójt Gminy Rytwiany ostrzega, że spalanie opon i odpadów plastikowych jest surowo zabronione. W trakcie spalania odpadów plastikowych, gumowych czy opon powstają substancje niebezpieczne dla zdrowia. Dym ze spalonych śmieci zawiera trujące dla ludzi  i zwierząt dioksyny, które należą do najbardziej toksycznych, rakotwórczych substancji na świecie np. dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także tlenek węgla, tlenek azotu, które uszkadzają płuca. Toksyczne działanie dioksyn polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych.Trujący dym może powodować kaszel i duszności, a także reakcje alergiczne na skórze. Skutki spożywanych bądź wdychanych toksyn mogą nie być od razu zauważalne.  Ich negatywny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.
 
   Chrońmy zdrowie swoje i bliskich. Nie pozwólmy by dzieci i młodzież paliły odpady plastikowe czy stare opony w ogniskach. Smolisty dym jest wręcz zabójczy dla ich płuc.
 
   Spalanie odpadów plastikowych, opon czy gumy jest nie tylko trujące ale też, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o opadach, zagrożone  karą  grzywny nawet 5 tysięcy złotych, a także karą więzienia.
 
   Dlatego, Wójt Gminy Rytwiany apeluje by dla dobra wszystkich mieszkańców gminy, odpady te, po wcześniejszej segregacji, przygotować do odbioru w dniu zbiórki danych odpadów na terenie miejscowości, aby uprawniona do tego firma mogła je bezpiecznie odebrać i zutylizować.
 

Więcej artykułów…