Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

UWAGA! INFORMACJA O OGRANICZENIACH W PRZYJMOWANIU INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY RYTWIANY

Informacja-Gmina-Rytwiany

W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 informuję, że od dnia  22 marca 2021r. (tj. od poniedziałku) do dnia 9 kwietnia 2021 r. ponownie wprowadzone zostaną ograniczenia w przyjmowaniu interesantów, którzy będą obsługiwani na wydzielonych stanowiskach w Urzędzie WYŁĄCZNIE w sprawach nie cierpiących zwłoki i wymagających osobistego stawiennictwa.

 
Przy stanowisku obsługi klienta może przebywać tylko jedna osoba,  z zastrzeżeniem, że zasady tej nie stosuje się w stosunku do:
‐ dziecka do ukończenia 13. roku życia;
‐ osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
‐ osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
‐ osoby wymagającej pomocy tłumacza;
‐ innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów,
 
Osoby wchodzące do budynku obowiązane są do dezynfekcji dłoni oraz zakrywania maseczką ust i nosa na zasadach określonych w § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512).
 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek  i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, wprowadza się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Urzędzie.
Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:
1) adres e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl
2) nr telefonu 15/864-79-30
 
Korespondencję należy wrzucać do skrzynki podawczej przed Urzędem.
 
Wójt Gminy Rytwiany
Grzegorz Forkasiewicz 

 

 

 

Więcej artykułów…