Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Prawie jak kurort

Prawie jak kurort

RYTWIANY. Już niebawem centrum wsi ma się zmienić nie do poznania. Projektowana rewitalizacja wioski sprawić ma, że jej główny plac przypominać będzie te znane z popularnych miejscowości wypoczynkowych.

W uchwalonym rekordowo szybko budżecie na 2009 rok blisko 12 milionów złotych zarezerwowano na nowe inwestycje, realizowane w oparciu o środki finansowe z Unii Europejskiej. Jak na gminę, która dysponuje łącznymi dochodami w wysokości niespełna 24 min złotych, jest to kwota naprawdę imponująca.

SIEĆ NAJPILNIEJSZA

Dobiegają powoli końca prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Sanitacja rzeki Czarnej", który Rytwiany realizują wspólnie z Połańcem i Staszo-wem. Gigantyczne przedsięwzięcie stanowi najbardziej kosztowną pozycję w tegorocznym budżecie gminy. Pochłonie ono ponad 6 milionów złotych, z czego 4 miliony to dotacja z Funduszu Spójności. Zgodnie z zawartymi umowami, termin zakończenia zadania zaplanowano na 31 grudnia 2009 roku, jednak już teraz wykonawcy zapowiadają, że ze wszystkim uporają się wcześniej, najprawdopodobniej latem. Po zakończeniu prac stopień skanalizowania gminy wzrośnie z 4 do 35 procent. Główne nitki sieci zostały już położone, teraz trwa wykonywanie przyłączy i przydomowych pompowni ścieków. Tego rodzaju prace prowadzone są w Rytwianach, Szczęce i Niedziałkach.

WIELKIE ASFALTOWANIE

Pokaźne kwoty przeznaczyli rytwiańscy samorządowcy na modernizację dróg gminnych oraz powiatowych, które naprawiane będą w ramach współpracy ze starostwem. Nowa nawierzchnia położona zostanie na odcinkach o łącznej długości ponad 17 kilometrów. Gmina partycypuje m.in. kwotą 750 tysięcy złotych w kosztach przebudowy drogi Rytwiany - Oleśnica. W planach jest również przebudowa blisko 1,5 kilometrowego odcinka „powiatówki" w Strzegomiu, począwszy od centrum wsi, w kierunku granicy z gminą Osiek, oraz 5,5 kilometrów drogi z Sichowa Małego przez Sichów Duży, Pacanówkę do granicy z gminą Staszów w Koniemłotach.

Nowe dywaniki asfaltowe pojawią się także na ulicach Armii Krajowej i Kościuszki w Rytwianach oraz na odcinku łączącym Kłodę z Pustelnią Złotego Lasu.

WIĘCEJ NIŻ KOSMETYKA

Najciekawszą jednak z planowanych do rozpoczęcia w tym roku inwestycji jest rewitalizacja centrum Rytwian. Obecnie wygląda ono, delikatnie mówiąc, odstraszająco. Zwłaszcza ci, którzy wjeżdżają do wioski drogą wojewódzką od strony Połańca, mają nieciekawą perspektywę widokową. Najpierw rzucają się w oczy mocno zdewastowane zabudowania dawnych zakładów mechanicznych, a potem chyląca się coraz bardziej ku zupełnej ruinie niegdysiejsza siedziba władz gminy.

Wójt Grzegorz Forkasiewicz zapowiada, że to wszystko już niebawem zmieni się nie do poznania.

Budynek administracyjny dawnych zakładów zostanie przystosowany do pełnienia funkcji gminnego ośrodka kultury. Znajdzie się w nim również biblioteka multimedialna. Już w tym roku samorząd Rytwian zamierza przeznaczyć prawie milion złotych na pierwsze prace remontowe. - Całe zadanie wykonane zostanie w ciągu dwóch lat - zaznacza G. Forkasiewicz. - Wszystko będzie kosztować ponad 3 miliony złotych, ale poza siedzibą GOK w Rytwianach powstaną jeszcze trzy filie ośrodka w: Podborku, Sydzynie i Pacanówce. Przetarg na wyłonienie wykonawcy został już ogłoszony. Na początku kwietnia chcemy przekazać wybranej firmie plac budowy.

FONTANNA - CZEMU NIE?

800 tysięcy złotych pochłonąć ma uporządkowanie głównego placu wsi. Gmina zamierza pozyskać potrzebne środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stosowny wniosek został już złożony.

Centrałny płac wioski zmieni się nie do poznania. W pierwszej kolejności wyburzony zostanie dawny budynek Urzędu Gminy. Fot. R. Staszewski

Koncepcja zmiany wizerunku centrum Rytwian jest imponująca. Przede wszystkim rozsypujący się dawny gmach urzędu zostanie wyburzony. W jego miejscu powstaną zielone skwerki, chodniki, alejki spacerowe, a także trzy nowe parkingi. W głównym punkcie placu stanie fontanna. Będzie miała formę kolistą, obudowaną granitowymi płytami. Za 100 tysięcy złotych ocieplone i pomalowane zostaną również mury obecnej siedziby władz samorządowych, która zyskać ma atrakcyjną, żywą kolorystykę.

COŚ DLA TURYSTÓW

Rytwiany mają się czym pochwalić. Bogata historia, sporo zabytków, długa lista sławnych postaci, których losy związane są z tymi terenami. Każdego roku przyjeżdża tu sporo gości z Polski i zagranicy. Większość z nich jednak kieruje swoje kroki wyłącznie do pokamedulskiego klasztoru. Niewiele osób zadaje sobie trud, aby obejrzeć chociażby ruiny zamku, które znajdują się zaledwie parę kroków od głównej drogi biegnącej przez wieś.

Z potężnej niegdyś gotyckiej budowli przetrwały wprawdzie do dziś ledwie nieliczne fragmenty murów - prawdopodobnie dawnej baszty, jednak i one warte są obejrzenia. Tym bardziej że historia zamku jest bardzo interesująca, a sama budowla gościła w swoich progach wielu wybitnych Polaków, jak np: Jana Andrzeja Morsztyna, Piotra Kochanowskiego, wielkiego matematyka Jana Brożka, Waleriana Otwinowskiego czy Tadeusza Kościuszkę, który miał tu przez pewien czas swoją kwaterę.

Teren ruin jest bardzo zaniedbany. W ramach rewitalizacji centrum wsi ma jednak zostać gruntownie uporządkowany i przystosowany dla turystów. Powstanie wygodna, prowadząca don ścieżka z kostki brukowej, punkt widokowy, a także tablica informacyjna, dzięki której zwiedzający będą mogli zapoznać się z dziejami zamku.

Źródło: Tygodnik Nadwiślański nr 8(1449) z dnia 19 lutego 2009r. RAFAŁ STASZEWSKI

 

Więcej artykułów…