Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zawiadomienie o wyłożeniu projektów uproszczonych planów lasu

Rytwiany, dn.2009.03.24 Rn.6114/1/2009

ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu projektów uproszczonych planów lasu

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm ) oraz art.21 ust.4 ustawy z dnia 28 września 1991r. - Lasy ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz.435 z późn. zm.)

zawiadamiam, że w dniu 1 kwietnia 2009r. zostanie rozpoczęte na żądanie Starostwa Powiatowego w Staszowie wyłożenie projektów uproszczonych planów lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, opracowanych dla Urzędu Gminy Rytwiany obrębów: Grobla, Kłoda, Niedziałki, Rytwiany, Ruda, Sichów Duży, Sichów Mały, Strzegom, Strzegomek, Sydzyna, Święcica, Szczeka, Tuklęcz.

Projekty uproszczonych planów lasu wyłożone będą do publicznego wglądu na okres 60 dni tj. do dnia 31 maja 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rytwianach, ul. Staszowska 15 (pokój 25).

Uproszczone plany urządzenia lasu będą podstawą do naliczenia podatku leśnego na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (Dz.U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 ze zmianami).

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów, mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu do Starosty Powiatu Staszowskiego.

 

Więcej artykułów…