Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Ogłoszenie - ARiMR (pomoc finansowa dot. padłych zwierząt gospodarskich)

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA BIURO POWIATOWE W STASZOWIE

Uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2009 r. pomoc finansowa ARIMR na zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich jest udzielana pod warunkiem dokonania zgłoszenia padnięcia zwierzęcia gospodarskiego z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie i jego unieszkodliwienia zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Ograniczenie to wynika z § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121).

Oznacza to, że producent rolny, który nie zgłosił do ARiMR w terminie padnięcia swojego zwierzęcia nie będzie mógł skorzystać z pomocy finansowej Agencji.

Posiadacz bydła, owcy i kozy zobowiązany jest zgłosić w biurze powiatowym ARiMR każdą zmianę miejsca pobytu zwierzęcia ( w tym padnięcia) w ciągu 7 dni od daty zaistnienia w/w zdarzenia.

Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada (w tym padnięcia) w ciągu 30 dni od daty zaistnienia w/w zdarzenia.

28-200 Staszów, ul. Towarowa 30 tel./fax (15)864-24-25 tel. (15)864-68-93 e-mail:BP246@arimr.gov.pl

25-414 Kielce, ul. Warszawska 430 tel. (+48 41)349-09-00 e-mail: swietokrzyski@arimr.gov.pl

 

Więcej artykułów…