Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja ŚIR w Kielcach w sprawie szkoleń dla rolników

Rytwiany, dnia 2009.04.15


I N F O R M A C J A

 

Urząd Gminy Rytwiany w nawiązaniu do pisma z dnia 08.04.2009r. Znak: ŚIR/0821/1/09 Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach informuje o możliwości odbycia szkoleń przez producentów, którzy złożyli wniosek o wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych w drugiej turze i zobowiązali się do odbycia stosownego szkolenia.

 

Producenci, których to zobowiązanie dotyczy, proszeni są o zgłaszanie się telefonicznie lub osobiście do Biura Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach lub Oddziałów Terenowych i Biur Powiatowych SIR.

 

Zgłaszanie pozwoli na stosowne zaplanowanie miejsca i liczby szkoleń tak, by zminimalizować uciążliwość dla producentów.

 

Wójt Gminy Rytwiany

Grzegorz Forkasiewicz

 

Świętokrzyska Izba Rolnicza

Kielce, ul. Chopina 15/3

Telefon kontaktowy: 0-41 341-10-68

Fax. 0-41 344-18-73

 

Biuro Powiatowe Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Staszów, ul. Armii Krajowej 10

Telefon kontaktowy: 015 864-15-50 lub 502-111-719

Dyżury: Poniedziałek, Wtorek w godz. 800 do 1500

Środa w godz. 800 do 1400

 

Oddział Terenowy Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Sandomierz, ul. Przemysłowa 7

Telefon kontaktowy: 015 832-01-16

 

 

Więcej artykułów…