Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Remont ulicy Kościuszki w Rytwianach.

Remont ulicy Kościuszki w Rytwianach.

Trwają prace przy remoncie drogi gminnej 003200T (ul. Kościuszki) w Rytwianach.

Remont drogi jest wykonywany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i związany jest z poprawą bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych. W ramach tego programu została wykonana w tym roku ul. Niwy Rytwiany – Kłoda.

W ramach prac przewidziane zostało miedzy innymi: wykonanie nakładki z warstw bitumicznych, regulację wysokościową zjazdów indywidualnych oraz wlotów skrzyżowań, regulację wysokościową urządzeń obcych znajdujących się w koronie drogi (np. studzienek kanalizacyjnych), wykonanie poboczy z materiału kamiennego, zmianę organizacji ruchu.

Koszty inwestycji: całkowita wartość zadania 320 438,49 zł. budżet państwa - 162 559,24 zł. budżet gminy - 157 879,25 zł.

Wykonawca ma czas na zakończenie prac do końca czerwca 2009r.

Ulica Kościuszki w Rytwianach w trakcie remontu.

 

Więcej artykułów…