Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Remont Węgierki w Sichowie Dużym

Remont "Węgierki" w Sichowie Dużym

Ostatni odcinek drogi gminnej 003229T Sichów Duży – droga przez wieś (Węgierka) zostanie w tym roku ukończony. Obecnie trwają prace przy jego remoncie. Planowany termin: koniec czerwca 2009r.

Jest on wykonywany w ramach programu „Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W zakres prac wchodzi:
-wykonanie nakładki z warstw bitumicznych
-wzmocnienie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym
-plantowanie wraz z umocnieniem poboczy

Koszty inwestycji: całkowita wartość zadania 75 975,50 zł. budżet państwa - 51% budżet gminy - 49%.

Droga w Sichowie Dużym w trakcie prac.

 

Więcej artykułów…