Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Remonty dróg w Kłodzie

REMONTY DRÓG W KŁODZIE

Od początku maja bieżącego roku ruszyły prace budowlane na drogach gminnych i powiatowych w Kłodzie.

Aktualnie trwają prace na drodze gminnej ul. Leśna. Obecnie wykonana została podbudowa z kruszywa na odcinku o długości 300m, a w najbliższych dniach zostanie położona podwójna warstwa asfaltu o szerokości 3m wraz z dwoma półmetrowymi utwardzonymi poboczami. Będzie to kolejny odcinek 3-kilometrowego ciągu drogowego składającego się z ulic Leśnej i Monastyrek. Łącznie w latach 2006-2009 położono ponad 2200m asfaltu a do połączenia tych ulic potrzeba jeszcze około 800m asfaltowego dywaniku. Wszystkie prace wykonane zostały ze środków MSWiA przy udziale własnym UG Rytwiany w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Ulica Leśna

Równolegle do tych prac trwają przygotowania do asfaltownia części ulicy Długiej od mostu do wyjazdu na drogę wojewódzką Staszów – Połaniec. W ciągu tej drogi powiatowej znajdują się ulica Niwy w Rytwianach oraz ulice Słoneczna i Długa w Kłodzie.

Do chwili obecnej wykonano nawierzchnię asfaltową w raz z poboczami w Rytwianach oraz trwają prace polegające na poszerzeniu pasa drogowego na 400 metrowym odcinku w Kłodzie. Po zakończeniu tych robót położony zostanie podwójny dywanik asfaltowy.

Odbudowa tych odcinków drogowych sfinansowana zostanie ze środków MSWiA oraz Gminy Rytwiany i Starostwa Powiatowego w Staszowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2007-2011.

Ulica Długa

Kolejnym zaplanowanym na najbliższe miesiące do remontu odcinkiem, będzie ulica Kamedulska na długości około 1,5km z Niwy do Klasztoru Pokamedulskiego w Rytwianach. W ramach tego zadnia gruntownie przebudowany zostanie końcowy odcinek drogi. Prace będą polegały na wybudowaniu prostopadłego wyjazdu do drogi powiatowej (tzw. wąwozem) z pominięciem stromego i ostrego zakrętu w kierunku pierwszej bramy klasztornej. Droga ta otrzyma nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5m oraz dwa pobocza o szerokości 75cm.

Środki na tą inwestycję pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Urzędu Gminy Rytwiany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Zadanie to obejmuje również odbudowę dwóch ulic w Rytwianach, Sichowie Dużym oraz Strzegomku.

Fragment ulicy Kamedulskiej, który zostanie gruntownie przebudowany.

 

 

Więcej artykułów…