Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na IX Młodzieżową Sesję Rady Gminy Rytwiany

Rytwiany, 2009-05-26

ZAPROSZENIE NA MŁODZIEŻOWĄ SESJĘ RADY GMINY RYTWIANY

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)

z w o ł u j ę

IX – Młodzieżową Sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 2 czerwca 2009 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przekazanie władzy przez Przewodniczącego Rady Gminy Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Gminy.
3. Przekazanie władzy przez Wójta Gminy Grzegorza Forkasiewicza Wójtowi Młodzieży.
4. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
5. Wystąpienia radnych nt. „Bezrobocie na terenie gminy Rytwiany”.
6. Zgłaszanie wniosków i dyskusja.
7. Podjęcie uchwał.
8. Zabranie głosu przez Wójta Młodzieży.
9. Wystąpienie Wójta Gminy Rytwiany i zaproszonych gości.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski

 

Więcej artykułów…