Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Konwent z nowym zarządem.

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Staszowskiego ma nowy zarząd. Przewodniczy mu włodarz Rytwian Grzegorz Forkasiewicz.

 

Konwent zrzesza przedstawicieli władz samorządowych z gmin wchodzących w skład powiatu staszowskiego. Powstał po reformie administracyjnej kraju. Został zawiązany po to, by wspólnie rozwiązywać główne problemy działalności samorządu oraz wypracowywać wspólne stanowiska w najistotniejszych sprawach dla regionu, a przez to wpływać na podejmowane działania przez władze wyższych szczebli.

 

Od kilku dni konwent ma nowy zarząd. Przewodniczącym został wójt Rytwian Grzegorz Forkasiewicz, zaś jego zastępcą burmistrz Staszowa Andrzej Iskra. Konwent ma już za sobą pierwsze posiedzenie po wyborach samorządowych. Obecni włodarze gmin za najważniejsze zadania  w bieżącym roku uznali wspólne inwestycje drogowe na terenie powiatu.

 

- Konwent jest ciałem konsultacyjnym, ale jego opinie mają duże znaczenie. Możemy wpływać na realizacje inwestycji i nakłaniać władze wyższych  szczebli do uwzględniania naszych propozycji. Będziemy chcieli oddziaływać nie tylko na samorząd powiatowy, ale także na województwo. W ten sposób chcemy pomagać gminom w realizacji ważnych zadań na ich terenie  - wyjaśnia Grzegorz Forkasiewicz. 

Źródło: Echo Dnia 

 

Więcej artykułów…