Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Pierwsze spotkanie w sprawie szybkiego internetu w Gminie Rytwiany

Pierwsze spotkanie w sprawie szybkiego internetu w Gminie Rytwiany

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Rytwianach odbyło się spotkanie władz samorządowych  i sołtysów z  przedstawicielami  firmy SANDO-TECH działającymi w imieniu Telekomunikacji Polskiej.
TP.SA w ramach „Programu likwidacji białych plam” rozpoczęła prace związane z opracowaniem projektu technicznego i uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci światłowodowej. Szybki i prawidłowy przebieg uzgodnień w największym stopniu zależy od mieszkańców naszej gminy.
Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz wspólnie z przedstawicielami SANDO-TECH przedstawili założenia związane z realizacją przedsięwzięcia.
Obecni sołtysi i radni p. J. Gwizdowski i p. Grażyna Bąk zgodnie zadeklarowali daleko idącą współpracę w celu jak najszybszej realizacji przedsięwzięcia.

Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad 2011 roku i w efekcie jego realizacji zostanie wybudowana sieć i przyłącza światłowodowe we wszystkich sołectwach naszej gminy.

Nowoczesny internet oraz cyfrowa telefonia za pomocą technologii światłowodowej w naszej gminie umożliwi mieszkańcom szybki dostęp do informacji i innych technicznych nowinek dostępnych za pomocą tej technologii.
Dotychczas ten sposób przesyłu danych w przeważającym stopniu dostępny tylko był dla dużych aglomeracji miejskich.
Mieszkańcy gminy która ma charakter wiejski muszą mieć zapewniony w równym stopniu dostęp do informacji w szczególności szybkiego internetu jak ich sąsiedzi z miast. 
Projekt ten w znaczący sposób unowocześnia naszą gminę stając naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.

   

Wójt Gminy przestawia założenia projektu. (fot.1) Uczestnicy spotkania (fot.2 i 4)

 

Przestawiciele firmy SANDO-TECH (fot.3)

 

25.06.2010r.
 

 
 

 

Więcej artykułów…