Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

SZYBKI INTERNET
W KAŻDYM DOMU

SZYBKI INTERNET W KAŻDYM DOMU

SZANOWNI PAŃSTWO

Gmina Rytwiany znalazła się w grupie 102 gmin w kraju i 5 w województwie świętokrzyskim, w których Telekomunikacja Polska wybuduje nowoczesną sieć telekomunikacyjną  z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Zaplanowano rozbudowę trzech istniejących  central telefonicznych: Rytwiany, Strzegom, Sichów Mały oraz budowę nowej centrali w Kłodzie. W każdej miejscowości będzie światłowód i w każdym domu będzie przyłącze pozwalające na korzystanie z telefonu stacjonarnego, telewizji cyfrowej i z szybkiego INTERNETU  (minimum 6 MB). Projektant zaprojektuje sieć w systemie kabli ziemnych w taki sposób, aby jej budowa nie była uciążliwa dla właścicieli działek.

Projekt umowy w sprawie zgody na budowę sieci wraz z mapką ilustrującą jej przebieg na działce otrzymacie Państwo od Projektanta lub od sołtysa  swojej miejscowości. Projektanci dotrą do każdego domu na terenie Gminy Rytwiany w przypadku, gdy zaproponowany przebieg linii telefonicznej z różnych względów nie będzie Państwu odpowiadał. Wówczas będzie można od razu uzgodnić z Projektantem jego zmianę. Ostateczny projekt będzie uwzględniał Państwa uwagi. Realizacja inwestycji jest planowana w latach 2010 i 2011, z ostatecznym terminem zakończenia w listopadzie 2011 roku. Telekomunikacja Polska zakłada, że ten termin znacznie zostanie skrócony i wstępnie szacuje, że na terenie Gminy Rytwiany w większości miejscowości realizacja zakończy się jeszcze w tym roku. Warunkiem jest szybkie uzyskanie od Państwa pisemnej zgody na przebieg sieci. Po zakończeniu budowy Firma TP SA zobowiązuje się do niezwłocznego przywrócenia placu budowy do stanu poprzedniego i do rekompensaty w przypadku wyrządzenia szkody.

Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą  o współpracę z projektantami i wykonawcami tej inwestycji. Równie gorąco zachęcam Państwa do przekonywania  krewnych i znajomych do idei budowy nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej i do wyrażania zgody na jej lokowanie na działkach, nawet wówczas, gdy sami nie zechcą z niej korzystać.

Teraz sieć jest budowana przez TP SA i przyłącza telekomunikacyjne są doprowadzane do każdego domu za darmo. Ten, kto nie skorzysta z tej oferty teraz, w przyszłości będzie musiał zapłacić za projekt i wykonanie przyłącza, jeśli będzie ono możliwe. Tak było w przypadku budowy sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej. Stoimy przed szansą skoku cywilizacyjnego. To co było dostępne jedynie dla mieszkańców wielkich miast jest teraz w zasięgu ręki. Wystarczy tę rękę wyciągnąć, jeśli nie dla siebie, to dla swoich dzieci i wnuków. Nawet jeśli dzieci i wnuki przyjeżdżają tylko na wakacje. Na pewno chętniej przyjadą, jeśli ich „okno na świat” (Internet) będzie dla nich otwarte w rodzinnej wsi. Pojawiają się głosy, że jeśli wybuduje się przyłącze telekomunikacyjne do domu to trzeba będzie korzystać z usług TP SA. Chciałbym Państwa uspokoić – nie ma takiego obowiązku. Jeśli ktoś zechce korzystać z telefonii komórkowej, lub telewizji cyfrowej za pomocą anteny satelitarnej, to nikt go nie zmusi do korzystania z oferty TP SA. To jest tylko możliwość korzystania z szybkiego, bezpiecznego i taniego INTERNETU i znakomitej jakości programów telewizyjnych.

Gmina Rytwiany dotychczas była „białą plamą” w dostępie do Internetu. Starania o budowę sieci  światłowodowej umożliwiającej  dostęp do Internetu mieszkańcom Gminy Rytwiany trwały kilka lat. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo rozumieją potrzebę budowy tej infrastruktury i nikt z Państwa nie będzie stawiał projektantom i wykonawcom warunków niemożliwych do spełnienia.

Wójt Gminy Rytwiany

Grzegorz Forkasiewicz

 

Więcej artykułów…