Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

www.gbprytwiany.naszabiblioteka.com

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RYTWIANACH
ul. Armii Krajowej 8
28 - 236 Rytwiany

tel: 158647854
email: gbp.rytwiany@op.pl

Godziny pracy bibliotek (link)

Dyrektor: Dorota Gwizdowska


Na terenie Gminy Rytwiany sieć bibliotek tworzy Gminna Biblioteka Publiczna w Rytwianach   oraz dwie filie  w Sichowie Dużym i w Szczece. Ogółem księgozbiór biblioteki liczy 34.033 woluminy,  z czego książek dla dorosłych jest 18.241, dla dzieci 9.502 woluminy i literatury popularno-naukowej 8223 woluminy. W czytelni znajduje się bogaty księgozbiór podręczny, z którego korzystają w szczególności młodzież szkolna i studenci.
Na dzień 31 grudnia 2005 r. zarejestrowanych było 1011 czytelników w tym dzieci i młodzieży uczącej się 581 czytelników, pozostali to osoby dorosłe w tym studenci 430 osób. Ogółem odwiedziło bibliotekę 7536 osób. Udzielono 1744 informacje i na miejscu udostępniono 1384 pozycje książkowe.
W porównaniu do roku ubiegłego wypożyczono 17383 woluminy tj. o 754 woluminy więcej do roku ubiegłego i notuje się ciągły wzrost wypożyczeń.
Wzrost zainteresowania książkami wynika niewątpliwie stąd, że w ostatnich latach zakupiono wiele ciekawych pozycji książkowych, powieści i literatury popularno-naukowej. W celu pozyskania szerszej rzeszy czytelników biblioteka powinna udostępniać nowości. Mimo wszystko w bibliotece na bieżąco jest uzupełniany księgozbiór o nowości wydawnicze.
Działalność w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa prowadzi GBP w Rytwianach oraz dwie biblioteki filialne w Sichowie i w Szczece. Biblioteki organizują różne imprezy kulturalne z dziećmi i młodzieżą.
Do tradycji biblioteki na stałe weszły takie imprezy kulturalne jak:
- zabawa choinkowa z mikołajkami
- zabawa z okazji Dnia Dziecka
- Akademia z okazji książki i prasy
-zabawa andrzejkowa połączona z wróżbami
Biblioteka jest instytucją otwartą dla każdego czytelnika, organizuje różnego typu akcje propagujące czytelnictwo:
- Wieczory bajek dla najmłodszych
W ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” organizowane jest czytanie bajek dla najmłodszych czytelników przez zaproszonych gości do biblioteki, ta akcja będzie miała w 2006 r. trzyletnią tradycję.
Dzień Dziedzictwa Narodowego
Konkursy czytelnicze
W 2006 r. w ramach obchodzonego „Tygodnia Bibliotek od 8 do 15 maja” Gminna Biblioteka Publiczna jest organizatorem spektaklu pt. Crazy Dragon, czyli Smok Rozrabiaka wystawianego przez Teatr Lajkonik z Krakowa.
Biblioteki brały czynny udział w organizowaniu „ Dożynek Gminnych” 2005 r., przygotowywały „jadło żniwne”, które cieszyło się ogromnym powodzeniem a także zajęły się całą oprawą dekoracyjną placu dożynkowego.
 

 


Biblioteka jako centrum kultury stara się dostosować do zainteresowań i potrzeb każdego czytelnika z różnych grup odbiorców (dzieci, młodzieży, bezrobotnych, ludzi starszych, hobbystów).
Biblioteki organizują imprezy środowiskowe z dziećmi i młodzieżą włączając się m.in.  w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach tej akcji Biblioteka Publiczna w Rytwianach zorganizowała spotkanie z dziećmi z klasy „O” ze Szkoły Podstawowej z Rytwian, w trakcie którego zaproszeni goście czytali dzieciom ich ulubione bajki. Gościliśmy m.in.  Wójta Gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicza oraz Sekretarza Gminy Rytwiany Mariannę Stryszowską. W tym roku akcja ta, będzie miała trzyletnią już tradycję.
Biblioteka w Szczece, przy której działa świetlica wiejska, prowadzona jest przez Panią Izabelę Strojną. W placówce organizowane są  tradycyjnie już  zabawy z okazji Dnia Dziecka, Andrzejki, choinkę dla dzieci, a  w świetlicy można miło spędzić czas grając w bilard, tenis stołowy.
Filia Biblioteki w Sichowie Dużym, prowadzona przez Panią Władysławę Wołowiec, współpracuje ze Szkołą Podstawową w Sichowie Dużym, pełniąc funkcje biblioteki publiczno-szkolnej. Organizuje konkursy literackie, rysunkowe, współpracuje z sekcją biblioteczną. Posiada czytelnie internetowe z trzema komputerami pozyskanymi z programu IKONKA. Ambicją władz samorządowych i kierownictwa Biblioteki jest podłączenie pozostałych dwóch bibliotek do Internetu.

 

Historia Biblioteki Publicznej  w Rytwianach.
 

Pierwsze wzmianki o rytwiańskiej bibliotece pochodzą z roku 1947r. (jak wynika z  odtworzonych dowodów nabycia książek od początku istnienia Biblioteki Publicznej w Rytwianach przez  Kierownik Izabelę Bielecką). Odtworzono wtedy 423 woluminy.
Z kart historii wynika, że od 1947 roku była to Gminna Biblioteka Publiczna w Rytwianach powiat Sandomierz. Od 1954 r. jej nazwa brzmiała Gromadzka Biblioteka Publiczna pow. Staszów woj. Kielce.
W okresie swego istnienia biblioteka przeżywała różne okresy i kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę. Pierwszą siedzibą biblioteki była Ochronka w Rytwianach ( miejsce, gdzie znajduje się obecnie kaplica ).
Ze sprawozdań biblioteki wynika, że w 1960 r. biblioteka została przeniesiona do budynku,  w którym działała Gromadzka Rada Narodowa i biblioteka zajmowała tam 1-izbowe pomieszczenie.
W 1969 r. biblioteka poszerzyła swoją działalność, mając na uwadze dobro czytelników i  łatwiejszy dostęp do księgozbioru.Otwarto 4 punkty biblioteczne: w Tuklęczy, w Święcicy, w Kłodzie i w Niedziałkach.
Po roku 1972r., ze względu na utworzenie Gminy Rytwiany i konieczność zapewnienia stosownej siedziby dla Urzędu Gminy, biblioteka została przeniesiona do prywatnego domu państwa Wysockich. Jednak tam czytelnicy mieli ograniczony dostęp do biblioteki, ponieważ nie było to miejsce ogólnodostępne. Szczególny rozwój biblioteki nastąpił w latach 1975-1991. W 1975 r. biblioteka zmieniła swoją strukturę organizacyjną i przyjęła nazwę  „Biblioteki Publicznej”. W tym samym czasie biblioteka poprawiła swoje warunki lokalowe i 15 marca 1975 r. zostaje przeniesiona do Domu Strażaka,  do lokalu o pow. 40 m , gdzie  do dziś  ma swoją siedzibę.
Ta struktura biblioteki utrzymała się do 1991 roku.
W 1999 r. Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 grudnia 1999 r. utworzona zostaje Gminna Biblioteka Publiczna w Rytwianach z filiami bibliotecznymi  w Sichowie Dużym i w Szczece.
Z dniem 1 kwietnia 2006 r. Gminna Biblioteka Publiczna zostaje przekształcona w samorządową instytucję kultury.
Pieczę nad biblioteką sprawuje samorząd rytwiański, który finansuje jej działalność.

 

BIBLIOTEKA W SICHOWIE DUŻYM

Śledząc kronikę Gminnej Biblioteki Publicznej w Sichowie Dużym dowiadujemy się, że Biblioteka w Sichowie rozpoczęła swą działalność w 1956 r. Jej ówczesna nazwa brzmiała Gromadzka Biblioteka Publiczna.  Jej pierwszą siedzibą była sala Szkoły Podstawowej, gdzie księgozbiór gromadziła pani Kierownik Maria Firlejczyk, a pierwszą pozycją wpisaną w inwentarz była książka Jana Brzozy - „Powrót z niewoli”.
W 1957 r. biblioteka otrzymała samodzielny lokal w zabytkowym Pałacu  Radziwiłłów.
Następnym lokum, w którym  mieściła się biblioteka  był budynek Państwowego Funduszu Ziemi, gdzie zagospodarowano 1-izbowe pomieszczenie obok siedziby Gromadzkiej Rady Narodowej.
15 września 1969 r. obowiązki Kierownika Gromadzkiej Biblioteki Publicznej przejęła pani Władysława Bryk-Wołowiec.
Po reformie administracyjnej w 1973 r. zlikwidowano Gromadzkie Rady Narodowe i biblioteka  weszła w skład tzw. Gminnej Biblioteki Publicznej jako filia.
W 1974r.  poprawiła swoje warunki lokalowe, zajmując 2-izbowe pomieszczenia, otwierając czytelnię z 12- miejscami dla czytelników.
 W 1997 r. została przeniesiona do nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej i zajmuje tam 2 pomieszczenia do dziś .
W 2000 r. przejęty został księgozbiór z bi-ki  szkolnej , tym samym bi-ka została zobligowana do pełnienia obowiązków bi-ki środowiskowej. W jednej sali jest księgozbiór , natomiast w drugiej sali są 3 stanowiska internetowe, z którego korzystają mieszkańcy, a pracownikiem bi-ki jest kustosz Pani Władysława Wołowiec.
Biblioteka w Sichowie w maju 2006 r. obchodziła  swój jubileusz 50-o lecia.

Złoty Jubileusz  działalności Biblioteki Publicznej  w  Sichowie Dużym

Pięknym śpiewem chóru „Bel Canto” rozpoczęła się jubileuszowa uroczystość Biblioteki Publicznej w Sichowie Dużym. Muzyczny akcent wprowadził wszystkich  w kontakt ze sztuką i kulturą narodu. Lecz nie tylko muzyka jest elementem kultury, który łączy ludzi. „VERBA DOCENT EXEMPLA TRAHUNT” – SŁOWA UCZĄ, PRZYKŁADY POCIĄGAJĄ” głosi  łacińska sentencja. Słowa, to myśli wypowiedziane przez ludzi, to konsekwencja pomysłu, intelektu, umiejętność, zdolność. Bywa, że człowiek pragnie swoje myśli określone w słowach zamienić na wyrazy, które może zapisać w różnych formach wypowiedzi. Doskonałym przykładem myśli ludzkiej jest książka: przygodowa, popularnonaukowa, naukowa, historyczna, beletrystyczna. Od zamierzchłych czasów ludzie chcieli czytać i czytają po dzień dzisiejszy. Historia książki sięga czasów starożytności. Po dzień dzisiejszy znajduje wielu zwolenników, a przede wszystkim ulubieńców. Fascynacja książką to wyjątkowa cecha człowieka w dobie Internetu oraz innych źródeł, z których można by czerpać wiedzę na różne tematy. A jednak czytanie to wyjątkowa umiejętność, kształcąca technikę czytania, rozumienia czytanego tekstu, a jednocześnie wizualna znajomość zasad ortograficznych. 50 lat w historii biblioteki to niewiele, biorąc pod uwagę czas, lecz 50 lat działalności Biblioteki na wsi, to ogrom przemian, wieloletni trud bibliotekarzy, lata lepsze i gorsze. Biblioteka jest dla naszej społeczności lokalnej podstawową instytucją kulturalną.
Biernat z Lublina powiedział kiedyś:
            „Którzyciem  siedzą  z  książkami,
             Nie  mogą  być  nigdy  sami,
             Aże  kiedy w  ciżbie  siedzą,
             Tam  dopiero  sami  będą”.
Problemy książki i jej roli w życiu człowieka interesowały ludzi od lat. Wiele też mamy dowodów w literaturze polskiej na to, że książka cieszyła się ogromnym szacunkiem jako źródło wiedzy o świecie, o życiu i ludziach, jako inspirator emocjonalnych  i estetycznych przeżyć, mądry i wierny przyjaciel. Pierwsze ślady miłości do ksiąg odnajdujemy już w literaturze staropolskiej. Samo czytanie książek kształci ludzi. Im więcej się czyta, im lepsze książki, tym mądrzejsi stają się czytelnicy. Dlatego należy zachęcać do czytania, kształcenia wśród dzieci i młodzieży nawyku sięgania po książkę od najmłodszych lat, bo do nauczania i uczenia się potrzebne są trzy środki pomocnicze: po pierwsze książki, po drugie książki i po trzecie książki. Miejscem, w którym zawsze znajdziemy potrzebną nam książkę jest biblioteka. Biblioteki Publiczne - dostępne dla wszystkich bez wyjątku, udostępniające swe zbiory bezpłatnie, utrzymywane z funduszów państwowych przez władze terenowe, były w przeszłości różnie nazywane ( ludowe, oświatowe, powszechne, masowe). Nazwy te były wyrazem sytuacji społecznej i politycznej kraju w jakim działały. Biblioteki publiczne we wszystkich niemal krajach powstały z inicjatywy społecznej wraz z demokratyzacją oświaty. W Polsce pierwszy projekt utworzenia bibliotek publicznych łączy się z Biblioteką Publiczną przy krakowskim Oddziale Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza 1905r, oraz Biblioteki Publicznej miasta stołecznego Warszawy 1907r. Do rozwoju bibliotek publicznych przyczyniła się w znacznym stopniu działalność licznych towarzystw społeczno- oświatowych powstałych w Polsce na terenie poszczególnych zaborów. Do wybuchu II wojny światowej działało w Polsce około 1100 bibliotek publicznych utrzymywanych przez samorządy. Trwały rozwój bibliotek publicznych zapoczątkował Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z !946r. Dekret nawiązywał do przedwojennych projektów, powierzając państwu i samorządom (później: radom narodowym), obowiązek zakładania i utrzymywania bibliotek publicznych. W ciągu kilkunastu lat powstała sieć bibliotek publicznych, nadzorowanych przez ministra oświaty, a od publicznych nadzorowanych przez ministra oświaty, a od 1951r. przez ministra kultury i sztuki. A jak było z biblioteką Sichowską ? Początki organizacji Biblioteki Publicznej w miejscowości Sichów Duży sięgają roku 1956, kiedy to w Szkole Podstawowej pod kierownictwem pani Marii Firlejczyk, rozpoczęto gromadzenie księgozbioru. Pierwsza książka „Powrót z niewoli” Jana Brzozy została wpisana do inwentarza 10 czerwca przez nauczycielkę szkoły, Panią Krystynę Praszek, obecnie Majka. Księgozbiór opieczętowany był pieczęcią okrągłą z orłem pośrodku i napisem w otoku: Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sichowie Dużym. W maju 1957 roku Biblioteka otrzymała samodzielne lokum w pałacu Radziwiłłów i rozpoczęła działalność pod nazwą: Gromadzka Biblioteka Publiczna. Majątek ruchomy placówki wynosił: 424 książki, 3 sztuki regałów bibliotecznych, 1 stół i 4 krzesła. Stanowisko kierownika zajmowała od 3 maja 1957 roku do 29 kwietnia 1960 roku pani Kazimiera Opałka- Sojka. 21 maja 1960 roku obowiązki kierownika Gromadzkiej Biblioteki Publicznej przejęła pani Zofia Godzwon- Majczak, pełniąc je do 27 sierpnia 1966 roku. W tym czasie nastąpiła zmiana lokalu biblioteki. Została przeniesiona do budynku Państwowego Funduszu Ziemi, gdzie zajęła jednoizbowe pomieszczenie obok siedziby Gromadzkiej Rady Narodowej. Kolejnym kierownikiem Gromadzkiej Biblioteki Publicznej została pani Bogusława Drzazga, pracująca do 4 września 1969 roku. Utworzyła ona katalog alfabetyczny i rozbudowała go. W tym to okresie, w celu łatwiejszego dostępu do książki mieszkańcom wsi- zorganizowane zostały4 punkty biblioteczne. 15 września 1969 roku obowiązki kierownika biblioteki przejęła Pani  Władysława Wołowiec, kustosz biblioteki.  W 1973 roku po reformie administracyjnej likwidującej Gromadzkie Rady Narodowe, biblioteka weszła  w skład Gminnej Biblioteki Publicznej, pod nazwą: Biblioteka Publiczna Gminy Rytwiany filia w Sichowie Dużym. Rok 1974 był dobrym rokiem w historii Biblioteki- w tym czasie poprawiła swoje warunki lokalowe zajmując dwuizbowe pomieszczenie po byłej Gromadzkiej Radzie Narodowej, a po remoncie otwarta i wyposażona została czytelnia z 12 miejscami dla czytelników. W latach 70- tych i 80- tych, przy współpracy z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej zorganizowanych zostało wiele konkursów literackich, spotkań z pisarzami, artystami, lekarzami. W 1985 roku biblioteka była organizatorem Sichowskich Dni Literatury z widowiskiem artystycznym w wykonaniu zespołów folklorystycznych województwa tarnobrzeskiego.
W listopadzie 1997 roku biblioteka została przeniesiona do lokalu w nowym budynku Szkoły Podstawowej. Obecnie pełni obowiązki biblioteki środowiskowej czyli szkolnej i publicznej. Rozwija swą współpracę ze szkoła, którą najlepiej widać w organizacji:
- Dnia Dziedzictwa Kulturowego w 2001 roku, czy też obchodów Dni Kultury Oświaty Książki i Prasy oraz Dożynek Gminnych w 2005 roku. Na koniec 2005 roku Biblioteka posiadała 15. 249 woluminów. Zbiory są gromadzone z myślą o zaspokajaniu czytelniczych potrzeb użytkowników i dostosowaniem księgozbioru do nowych zadań. Księgozbiór zawiera wydawnictwa ogólno informacyjne (encyklopedie, słowniki), publikacje popularno - naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy, podręczniki szkolne, literaturę piękną dla dorosłych, literaturę dla dzieci oraz lektury szkolne. Czytelnia dysponuje 7 tytułami czasopism (Echo Dnia, Twój Styl, Przyjaciółka, Aura, Poradnik Bibliotekarza, Biblioteka w Szkole, Ekoświat). Całość zbiorów biblioteki jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych na miejscu w czytelni i w wypożyczalni. W 2005 roku, 310 czytelników odwiedziło wypożyczalnię, 3148 razy i wypożyczyło 5939 książek. W czytelni zanotowano 2879 odwiedzin, 2530 wypożyczeń książek i 2242 wypożyczeń czasopism. Biblioteka cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży, która chętnie spędza tu wolny czas, korzysta z czytelni i wypożyczalni. Dzięki temu, że Urząd Gminy Rytwiany włączył się w realizację Ogólnopolskiego Programu Komputerowego dla bibliotek pod hasłem „IKONKA” dysponujemy czytelnią multimedialną, wyposażoną w trzy stanowiska komputerowe podłączone do sieci INTERNET. Dzieci dojeżdżając do szkoły właśnie tutaj często czekają na autobus korzystając z księgozbioru do odrabiania lekcji. W czasie jubileuszowych uroczystości Kustosz Biblioteki w Sichowie  Dużym Pani Władysława Wołowiec odebrała z rąk przedstawicieli Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach  oraz Wójta Gminy Rytwiany  serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów  w pracy zawodowej  za krzewienie kultury w środowisku lokalnym i za trud włożony w tę pracę. Pani kustosz jest  autorytetem dla czytelnika, osobą gorąco propagującą czytelnictwo w środowisku lokalnym. Potrafi zachęcić, przedstawić, skomentować różne pozycje książkowe, bo sama je przeczytała.  Umie zachęcić każdego ucznia w tej szkole  do przeczytania lektury, czy też innej książki. Nie jest tylko pracownikiem znającym podstawowe zadania bibliotekarza, ale przede wszystkim znawcą literatury  w szerokim tego słowa znaczeniu. Młodzież szkolna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sichowie Dużym w niezwykle ciekawej części artystycznej przybliżyła historię powstania książki. Na zakończenie, prowadząca jubileuszową uroczystość  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach P. Dorota Gwizdowska,  podziękowała młodzieży za żywą lekcję o książce, a wszystkich zgromadzonych  zaprosiła do zwiedzania wystawy rękodzieła artystycznego, gdzie swoje prace zaprezentowali twórcy naszego regionu Pani Danuta Kozioł ze Święcicy i  Pan Zdzisław Pszczoła ze Strzegomka. Po zwiedzeniu wystawy goście dokonali wpisów do kroniki Biblioteki, która  wyłożona została obok wystawy. Uroczystość zakończył jubileuszowy toast  wzniesiony za pomyślność i dalszy rozwój działalności  Gminnej Biblioteki Publicznej w  Sichowie  Dużym.

 

BIBLIOTEKA W SZCZECE

Historia biblioteki w Szczece sięga roku 1958, a jej ówczesna nazwa brzmiała Gromadzka Biblioteka Publiczna.  Początkowo mieściła się w świetlicy Domu Ludowego i wówczas miała ona postać” dwóch szaf” ze względu na bardzo skromny księgozbiór.
Pierwszą bibliotekarką, która budowała zasoby biblioteczne była Pani Kierownik Janina Palkowska, natomiast pierwszą pozycją wpisaną do księgi inwentarzowej to: „ Kobiety traktorzystki” Angeliny P.
W roku 1964 funkcję bibliotekarza poprzez sporządzone skontrum przejęła Pani Janina Jaskólska i wtedy biblioteka zmieniła swoje miejsce działalności, została przeniesiona do prywatnego domu Pani Julii Górnicz. Biblioteka w tym czasie zajmowała jedno izbowe pomieszczenie. Należy zaznaczyć, że w domu Pani Górniczowej mieściły się dwie klasy Szkoły Podstawowej. W owym czasie do Szkoły uczęszczały także osoby dorosłe zdobywając wykształcenie podstawowe. W późniejszym czasie, kiedy szkoła została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku z przeznaczeniem dla szkoły, biblioteka wzbogaciła się o jeszcze jedną salę po szkole.
W 1971 roku  Kierownikiem Gromadzkiej Biblioteki Publicznej została Pani Halina Bator pracowała ona wówczas na ½ etatu. W 1975 ze względu na zmianę struktury biblioteki zmienia się jej nazwa na Gminną Bibliotekę Publiczną. Około roku 1988 biblioteka zostaje przeniesiona do prywatnego domu Pani Haliny Bator, gdzie zajmowała 2 pomieszczenia. .Taki stan rzeczy utrzymywał się około 6 lat. W czasie tego okresu udało się wspólnymi siłami mieszkańców wyremontować 2 niewielkie salki przylegające do świetlicy Domu Ludowego. Tam też w 1994 r. została przeniesiona biblioteka. Dzięki współpracy Rady Gminy został utworzony cały etat dla pracownika biblioteki.
W 1999 roku zmienia się ponownie struktura biblioteki i zostaje utworzona filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczece.
Najważniejszą jednak rzeczą o której nie sposób nie wspomnieć jest działalność kulturalna jaką prowadziła biblioteka. Do tradycji na stałe weszło organizowanie imprez kulturalnych. Nierzadko imprezom tym towarzyszyły inscenizacje bajek prezentowane przez same dzieci  , natomiast widzami byli mieszkańcy. Tradycja ta przetrwała do dziś i jest nadal kontynuowana. Przełom lat 2002-2003 przyniósł wielkie zmiany w historii biblioteki. Został sprzedany budynek, w którym się mieściła szkoła, a pieniądze z tej sprzedaży zostały przeznaczone na generalny remont biblioteki . Dwie wcześniejsze sale biblioteki zostały „ zamienione na jedną. Stworzyło to możliwość powiększenia kącika czytelniczego jak również zwiększenia miejsca na księgozbiór. Powstała również możliwość wolnego dostępu do półek, natomiast dzieci i młodzież zyskali świetlicę , która jest miejscem spotkań młodzieży.
Współczesna Biblioteka Publiczna w Szczece kontynuuje dzieło krzewienia kultury organizując imprezy kulturalne z różnych okazji. Przy bibliotece działa świetlica, która  jest miejscem spotkań kulturalnych, a także  miejscem, gdzie można miło spędzić czas grając w bilard, w tenisa stołowego a także śledzić mecz w grze „piłkarzyki”. Obecnie opiekę nad zbiorami sprawuje mł. bibliotekarz Pani Izabela Strojna. 

 

WYKAZ PUBLIKACJI DOSTĘPNYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W RYTWIANACH I JEJ FILIACH
NA TEMAT GMINY RYTWIANY

  

     


Niniejsza bibliografia prezentuje wydawnictwa zwarte, których treść dotyczy Gminy Rytwiany. Materiał zebrano na podstawie katalogów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach i jej filiach: w Szczece i Sichowie Dużym.. Materiał ten dotyczy zarówno wydawnictw zwartych (książek) znajdujących się w zbiorach  GBP w Rytwianach  a także czasopism.
Bibliografia będzie nadal uzupełniana o pozostałe wydawnictwa.

 

Materiały na temat Gminy Rytwiany dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rytwianach

1. Jeż Teodor Tomasz: Dersław z Rytwian, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1987r.
2. Rytwiany. Pustelnia kamedulska.
3. Radziwiłł Krzysztof Mikołaj: Pamiętniki, Studio Wydawnicze UNIKAT, Białystok, 2008r.
4. Wątroba Henryk: Szum rytwiańskich jodeł, Zagnańsk- Warszawa, 2008r.
5. Wątroba Henryk: Co mi leży na wątrobie- rytwiańskie jodły nadal szumią, Zagnańsk- Kielce,2014
6. Zofia z Radziwiłłów Skórzyńska: Świadectwo czasu minionego, Wydawnictwo Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów, Sichów Duży, 2010r.
7. Gil Alicja: Sichów Duży wczoraj i dziś, Staszów, 2009r.
8. Brat Wenanty Krzysztof: W cieniu wiązu, w dolinie…, Strzegom,2010r.
9. Zbiór: Wszystkie zdjęcia wykonane w Rytwianach na przełomie czerwca-lipca 1992r.
10. Zbiór: Zarys historyczny dot. Rytwian.
11. Dokumenty z życia Rytwian autorstwa pana Władysława Switka ( 2 egzemplarze )
12. Dorobczyński Zdzisław: Opowieści o chłopaku z Rytwian, który walczył pod brytyjskim niebem.
13. Tarnowski Andrew: Ostatni Mazur.
14. Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa PROSPERO w Staszowie: Staszowskie Zeszyty Popularno – Naukowe, Zeszyt Nr 1, Staszów, 2002r.
15. Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno – Oświatowa PROSPERO w Staszowie: Staszowskie Zeszyty Popularno- Naukowe, Zeszyt Nr4, Staszów, 2005r.
16. Vademecum Turystyczne Gminy Rytwiany, Rytwiany/ Skarżysko – Kamienna, 2014r.

Głos Rytwian
N 5/1997
Gazeta Rytwiańska
Nr 1/2004
Nr 2,3/2005
Nr 4/2006
Nr 5/2009
Nr 6,7,8/2010
Nr 9,10/2011

 

Materiały na temat Gminy Rytwiany dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rytwianach Filia w Szczece:

1. Starostwo Powiatowe w Staszowie: Powiat Staszowski – przewodnik, Staszów, 2000r.,
2. Jankowski Andrzej, Sadowski Włodzimierz: Województwo Kieleckie – przewodnik, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa, 1973r.
3. Fijałkowski Jerzy, Zarębski Maciej Andrzej: Zamki, pałace i dworki Ziemi Staszowskiej , Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, Staszów, 1994r.
4. Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa PROSPERO w Staszowie: Staszowskie Zeszyty Popularno – Naukowe, Zeszyt Nr 1, Staszów, 2002r.
5. Zarębski Maciej Andrzej: Spacerkiem po Ziemi Staszowskiej, Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, Staszów, 1990r.
6. Słownik geograficzno – krajoznawczy Polski, Warszawa 2000r.

Czasopisma:
1. Głos Rytwian nr 4/ 1997r.
2. Głos Rytwian nr 5/ 1997r.
3. Gazeta Rytwiańska nr 1/ 2004r.
4. Gazeta Rytwiańska nr 2 / 2005r.
5. Gazeta Rytwiańska nr 3/ 2005r.

 

 

 


Materiały na temat Gminy Rytwiany dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rytwianach Filia w Sichowie Dużym:

1. Rytwiany. Pustelnia Złotego Lasu, red. Ks. Wiesław Kowalewski, Sandomierz 2006
2. Rytwiany. Pustelnia kamedulska, red. Jerzy Zub, Tarnobrzeg 2001
3. Almanach staszowski 1987, red. Adam Bień, Eugeniusz Ciepiela, Antoni Drozd, Staszów 1987
4. Sanktuarium ciszy w Rytwianach, red. Ks. Wiesław Kowalewski, Sandomierz 2005
5. Vademecum Turystyczne Gminy Rytwiany, Rytwiany/ Skarżysko- Kamienna 2014
6. Maciej Zarębski: Spacerkiem po ziemi staszowskiej, Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, Staszów 1990
7. Alicja Gil: Sichów Duży wczoraj i dziś, Staszów 2009
8. Zdzisław Dorobczyński: Opowieści o chłopaku z Rytwian, który walczył pod brytyjskim niebem, Staszów 2011
9. Makowska Alicja: Prywatne miasto Staszów i dobra staszowskie, Warszawa 1981
10. Krzysztof Maciej Radziwiłł: Pamiętniki, Białystok 2008
11. Zofia Skórzyńska: Świadectwo czasu minionego cz.1 i cz.2, Semper, Dom i Biblioteka Sichowska im. Zofii i Krzysztofa Radziwiłłów, 2010