Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

 

W dniu 22 grudnia 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2015 r.

Karta Dużej Rodziny jest to dokument, którego posiadacz może korzystać ze zniżek oraz dodatkowych uprawnień przy korzystaniu z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Karta przyznawana jest bez względu na dochód rodziny, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny.
Karta wydawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują (po okazaniu zaświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki).

Bez ograniczeń wiekowych prawo do posiadania karty dużej rodziny przysługuje dzieciom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta wydawana jest na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny składać można w sekretariacie Urzędu Gminy Rytwiany (dla mieszkańców Gminy Rytwiany). Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Szczegółowe informacje, akty prawne i wniosek o wydanie Karty dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Więcej informacji, listę instytucji i firm honorujących Kartę Dużej Rodziny znaleźć można pod adresem: 

Lista instytucji i firm oferujących zniżki do Karty Dużej Rodziny


Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

[10.04.2018] Pismo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Karta Dużej Rodziny - dokumentem elektronicznym".