Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Urząd Gminy Rytwiany

Adres:

Urząd Gminy Rytwiany
Ul. Staszowska 15
28 - 236 Rytwiany 
woj. świętokrzyskie

www.rytwiany.com.pl
e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl

Telefon
(+48 15) 864 79 30
tel. kom. (+48) 501 171 140

FAKS
(+48 15) 864 79 35

Godziny urzędowania:
poniedziałek  8.00 - 16.00 
wtorek - piątek  7.30 - 15.30

NR RACHUNKU: 19 9431 0005 2004 0401 9006 0001 - BS Staszów o/Rytwiany

NR RACHUNKU DO OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 13 9431 0005 2004 0401 9006 0012 - BS Staszów o/Rytwiany

NUMER NIP GMINA RYTWIANY: 8661599179

WÓJT:  Grzegorz Forkasiewicz   tel. 158647942
SEKRETARZ:   Tomasz Fąfara   tel.  158647941
SKARBNIK:   Mirosława Szewczyk  tel.  158647932

 Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Gminy Rytwiany:
Urząd Gminy Rytwiany nr faksu - 15 864 79 35

Nr. pok Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
14 Grzegorz Forkasiewicz Wójt 15 864 79 42 
15 Marianna Stryszowska Zastępca Wójta  15 864 79 54

REFERAT ORGANIZACYJNY

12 Tomasz Fąfara

Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Organizacyjnego

15 864 79 41 
11 Ewa Maciejska ds.  kadr, bhp, promocji Gminy i spraw społecznych 15 864 79 31
13 Katarzyna Meszek ds.  obsługi sekretariatu 15 864 79 30
17 Artur Czerwiec ds.  informatyki, bezpieczeństwa systemów informatycznych i archiwum 15 864 79 40
8 Urszula Marczewska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ds. obsługi Rady  i wyborów 15 864 79 36
8 Gerard Majsak ds.  obronnych,  zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej 15 864 79 47
10 Lidia Skład ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 15 864 79 43
24 Małgorzata Zabdyr ds. oświaty, kultury, sportu i pozyskiwania środków pomocowych 15 864 79 44
SAMODZIELNE STANOWISKA
7 Paweł Minartowicz

Radca prawny

15 864 79 45

REFERAT FINANSOWY

19  Mirosława  Szewczyk   Skarbnik Gminy 
Główny Księgowy Budżetu
Kierownik Referatu Finansowego
15 864 79 32 
18

Justyna Lizińczyk-Jastrząb

Sylwia Bielaska

ds. księgowości 15 864 79 50
20 Lidia Ciepiela ds. księgowości podatkowej 15 864 79 48
21 Monika Seremak
Marta Bator
ds. wymiaru podatków 15 864 79 49
23 Małgorzata Jaskuła ds. księgowości 15 864 79 52
24 Teresa Janowska Główny księgowy oświaty  15 864 79 53

REFERAT INWESTYCJI INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

34 Dariusz Ciepiela   Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Środowiska 15 864 79 39 
30 Renata Nowak ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych 15 864 79 58
 
30 Joanna Kruk ds. ochrony środowiska 15 864 79 57
31 Piotr Kutyła

ds. gospodarki odpadami i zamówień publicznych 
(odpady komunalne, deklaracje)

15 864 79 55
32 Bożena Guła ds. nieruchomości  i rolnictwa 15 864 79 34
33  Michał Klamczyński ds. drogownictwa 15 864 79 51

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

parter

Piotr Błąk

Magdalena Dorośińska

Kierownik

Księgowa

15 864 79 56

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

nr faksu - 15 864 79 37

38

Ewa Majsak

Kierownik GOPS

15 864 79 59
37

Wioletta Gołda

Księgowa

15 864 79 38
35

Małgorzata Pawelec
Katarzyna Wazia
Marcin Mich

Pracownicy socjalni

15 864 79 46

500 239 194

36

Jadwiga Switek
Agnieszka Kardaś

Opiekunki środowiskowe 15 864 79 46
22 Ewa Molak

Świadczenie wychowawcze "500+"
Karta Dużej Rodziny

15 864 79 33

501 792 859

22 Jolanta Markiewicz

Świadczenia rodzinne 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenie "Za życiem"
Zasiłek dla opiekuna

15 864 79 33
501 792 859

36 Ewelina Otto Asystent rodziny 15 864 79 46
4 Krzysztof Bąkowski Punkt Pierwszego Kontaktu dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym 15 864 79 64