Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Urząd Gminy Rytwiany

Adres:

Urząd Gminy Rytwiany
Ul. Staszowska 15
28 - 236 Rytwiany 
woj. świętokrzyskie

www.rytwiany.com.pl
e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl

Telefon
(+48 15) 864 79 30

FAKS
(+48 15) 864 79 35

Godziny urzędowania:
poniedziałek  8.00 - 16.00 
wtorek - piątek  7.30 - 15.30

NR RACHUNKU: 19 9431 0005 2004 0401 9006 0001 - BS Staszów o/Rytwiany

WÓJT:  Grzegorz Forkasiewicz   tel. (15) 864 79 42
SEKRETARZ:   Marianna Stryszowska   tel.   (15) 864 79 41
SKARBNIK:   Mirosława Szewczyk  tel.   (15) 864 79 32

 Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Gminy Rytwiany:
Urząd Gminy Rytwiany nr faksu - 15 864 79 35

Nr. pok Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
14 Grzegorz Forkasiewicz Wójt 15 864 79 42 
REFERAT ORGANIZACYJNY
12 Marianna Stryszowska 

Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Organizacyjnego

15 864 79 41 
11 Ewa Maciejska ds.  kadr, bhp, promocji Gminy i spraw społecznych 15 864 79 31
13 Katarzyna Meszek ds.  obsługi sekretariatu 15 864 79 30
17 Artur Czerwiec ds.  informatyki, bezpieczeństwa  systemów
informatycznych i archiwum
15 864 79 40
8 Urszula Marczewska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ds. obsługi Rady  i wyborów 15 864 79 36
8 Gerard Majsak ds.  obronnych,  zarządzania kryzysowego i działalności
gospodarczej
15 864 79 47
10 Lidia Skład ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 15 864 79 43
SAMODZIELNE STANOWISKA
7

Agnieszka Witońska-Pakulska

Adam Pakulski

Radca prawny

 

Adwokat

15 864 79 45
REFERAT FINANSOWY
19  Mirosława  Szewczyk   Skarbnik Gminy 
Główny Księgowy Budżetu
Kierownik Referatu Finansowego
15 864 79 32 
18

Justyna Lizińczyk-Jastrząb

Sylwia Bielaska

ds. księgowości 15 864 79 50
20 Lidia Ciepiela ds. księgowości podatkowej 15 864 79 48
21 Monika Seremak
Marta Bator
ds. wymiaru podatków 15 864 79 49
23 Małgorzata Jaskuła ds. księgowości 15 864 79 52
24 Teresa Janowska Główny księgowy oświaty  15 864 79 53

REFERAT INWESTYCJI INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

34 Dariusz Ciepiela   Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Środowiska 15 864 79 39 
30 Dominika Kuca-Mas
 
ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych 15 864 79 58
 
30 Bronisława Widanka ds. ochrony środowiska 15 864 79 57
31  

ds. gospodarki komunalnej

(odpady komunalne, deklaracje)

15 864 79 55
33 Konrad Gądek ds. drogownictwa 15 864 79 51
25 Bożena Guła ds. nieruchomości  i rolnictwa 15 864 79 34
GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
parter

Piotr Błąk

Magdalena Dorośińska

Kierownik

Księgowa

15 864 79 56

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

nr faksu - 15 864 79 37

38

Ewa Majsak

Kierownik GOPS

15 864 79 59
37

Wioletta Gołda

Księgowa

15 864 79 38
35

Ewa Molak

Katarzyna Sikora

Małgorzata Pawelec

Marcin Mich

Pracownicy socjalni

15 864 79 46

500 239 194

36

Jolanta Gondek

Jadwiga Switek

Opiekunki środowiskowe 15 864 79 46
22 Jolanta Markiewicz Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

15 864 79 33

501 792 859

32 Krzysztof Bąkowski Punkt Pierwszego Kontaktu dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym 15 864 79 34