Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach
ul. Kościelna 9 
28-236 Rytwiany
tel/fax.: 15/ 864 74 28
email: gspzoz@wp.pl

p.o. Kierownika GSPZOZ w Rytwianach: Tomasz Zych

Godziny przyjęć:
Poniedziałek - Piątek 8.00-18.00
W pozostałych godzinach w nagłych przypadkach należy zgłaszać się na Izbę Przyjęć staszowskiego szpitala.

Specjalizacje placówki:

Ginekologia i położnictwo:
-Ginekologia
-Ginekologia i położnictwo
Medycyna ogólna/rodzinna:
-Medycyna ogólna
-Medycyna rodzinna
-Medycyna szkolna
Stomatologia:
-Dentystyka
-Stomatologia

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej mieści się w budynku, który powstał w latach 70-tych XX stulecia. W kwietniu 2005r decyzją Wójta Gminy Grzegorza Forkasiewicza rozpoczęta została rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Rytwianach.
Rozbudowa polegała na dobudowaniu do istniejącego budynku części parterowej, co zwiększyło powierzchnię użytkową Ośrodka Zdrowia o 78,3 %. W wyniku realizacji projektu powstały nowe pomieszczenia użytkowe. Pozwoliły one na  przeprowadzenie reorganizacji pracy Ośrodka Zdrowia, na uruchomienie „Poradni dla dorosłych”, a w istniejącej części budynku na otwarcie 2 nowych poradni: dla dzieci zdrowych i dla dzieci chorych. Powstała również poradnia ginekologiczna, stomatologiczna, oraz gabinet zabiegowy.
Poradnie dysponują odpowiednią do funkcjonowania ilością pomieszczeń, dostateczną powierzchnią i zapleczem socjalnym. Do każdej poradni wybudowany został podjazd dla osób niepełnosprawnych.
W chwili obecnej Ośrodek Zdrowia opieką zdrowotną obejmuje 54,9% mieszkańców Gminy Rytwiany. W okresie najbliższych 5-ciu lat możliwe będzie objęcie opieką zdrowotną 66% mieszkańców Gminy Rytwiany. Rozwiązany zostanie problem opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi (procentowy wskaźnik udziału osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie mieszkańców – 17,26%).

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach  serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Rytwiany i okolic do korzystania z usług medycznych świadczonych przez naszą placówkę !
Cenimy naszych pacjentów, którym gwarantujemy miłą, szybką i fachową pomoc medyczną.Oto  zakres usług świadczonych dla dzieci.
Ośrodek Zdrowia w Rytwianach czynny  jest  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.Gabinet szczepień otwarty jest dwa razy w tygodniu we wtorek i w czwartek  w godzinach  12.00  - 13.00.  Szczepione są zarówno małe dzieci jak i dzieci w wieku szkolnym. Miły, wysoko wykwalifikowany  personel   medyczny, a także przyjazne, bajkowe wnętrza gabinetów lekarskich niwelują nawet największy strach przed igłą i strzykawką. Uśmiechnięty Kubuś Puchatek wita wszystkie dzieci już od progu.
W gabinecie zabiegowym powszechnie dostępne są: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar stężenia glukozy we krwi, EKG, iniekcja dożylna i domięśniowa, inhalacje, płukanie ucha, pomiar wagi ciała i inne zabiegi. Na zlecenie lekarza pobieramy materiał do badania laboratoryjnego trzy razy w tygodniu.
Niezwykle ważną częścią działalności naszej placówki medycznej jest szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna i higiena szkolna prowadzona zarówno w  Ośrodku jak  też  w  szkołach na terenie Gminy Rytwiany. W ramach  działań w zakresie higieny szkolnej systematycznie przeprowadzane  są badania dzieci i klasyfikacja  w ramach tzw. grup dyspanseryjnych. W zakresie   współpracy ze szkołami bardzo często organizujemy  spotkania z dziećmi i młodzieżą  poruszając bardzo różnorodne tematy: od podstawowych zasad higieny osobistej poprzez problemy wieku dojrzewania, aż po tematykę  chorób cywilizacyjnych. Spotkania takie cieszą się dużym zainteresowaniem. Jesteśmy zawsze otwarci na  każdą  propozycję spotkania w dowolnym temacie z zakresu medycyny, zarówno z młodzieżą jak i dorosłymi.
GSPZOZ w Rytwianach zaprasza rodziców i ich  pociechy do odwiedzin  naszej placówki oraz korzystania z naszych usług ! 

[dodano: 2015.01.27]


Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej   w Rytwianach jest podmiotem leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, realizującym zadania w następującym zakresie  i rodzaju świadczeń zakontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia:

1. Podstawowa opieka zdrowotna :

 
a. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej realizują:
 
- lekarz medycyny  Ewa Zalewska - specjalista chorób wewnętrznych ;
- lekarz medycyny  Barbara Augustowska - alergolog, specjalista chorób dziecięcych, specjalista medycyny rodzinnej;
- lekarz medycyny Elżbieta Tarnowska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej;
- lekarz medycyny Piotr Borys - specjalista medycyny ogólnej, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej.
 
b. Świadczenia pielęgniarki szkolnej realizuje :
- pielęgniarka Ewa Ludew .
 
2. Leczenie stomatologiczne :
a. świadczenia ogólnostomatologiczne realizują :
 
- lekarz dentysta Agnieszka Ramos,
- lekarz dentysta Anna Roguz.
3. Ambulatoryjna opieka zdrowotna :
 
a. Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii:
- pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego  - zakres skojarzony z położnictwem i ginekologią,
Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii realizuje:
 
- lekarz specjalista położnictwa i ginekologii Małgorzata Węgrzynowska.
____________________________________________________________
 
Świadczenia POZ wykonywane są  od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
Rejestracja osobista: od godziny 8:00
Rejestracja telefoniczna: od godziny 8:30
Pobieranie materiału do badań diagnostycznych: od godziny 8:00 do 10:00
w poniedziałek, środę i piątek.
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
GODZIN PRACY LEKARZY
 SĄ UDOSTĘPNIONE  NA TABLICY INFORMACYJNEJ W OŚRODKU ZDROWIA W RYTWIANACH
 
Wszelkie informacje również można uzyskać w punkcie rejestracji
Rytwiany, ul. Kościelna 9, telefon: 15/ 864 74 28  
 
________________________________________________________________
 
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE OBECNIE PRZEZ OŚRODEK ZDROWIA W RYTWIANACH
 
W ramach programów profilaktycznych realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2017r. , osoby ubezpieczone mogą skorzystać z bezpłatnych badań. Dzięki temu chorobę można wykryć już wcześniej, wystarczy zarejestrować się na wizytę do lekarza.
Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ w Rytwianach realizuje świadczenia w zakresie :
1. Programu profilaktyki raka szyjki macicy – skierowanego do kobiet                    w wieku od 25 r.ż. do 59 r.ż. , które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonanego badania cytologicznego.
2. Programu profilaktyki chorób układu krążenia - skierowanego do osób                   w wieku 35, 40 ,45, 50 i 55 lat , które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń w ramach tego programu.
 
Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ w Rytwianach uczestniczy jako partner dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach we wsparciu profilaktyki zdrowotnej na terenie  województwa świętokrzyskiego - powiat staszowski                 w realizacji projektu dotyczącego wsparcia profilaktyki nowotworowej, ukierunkowanej na wczesne wykrycie raka piersi oraz szyjki macicy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
„ Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi”  poprzez działania informacyjne- edukacyjne.
„ Bądź świadomą kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez zachęcenie kobiet do badań.
________________________________________________________________
 
WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW
 
Każdy ubezpieczony ma prawo do świadczeń zdrowotnych z chwilą złożenia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ( druki  deklaracji  dostępne  są w Ośrodku Zdrowia w Rytwianach).
W przypadku, gdy deklaracja dotyczy dziecka do 3 miesiąca życia, które nie posiada własnego nr  PESEL, wpisać należy nr PESEL rodzica lub opiekuna . Po nadaniu dziecku nr PESEL, rodzic lub opiekun powinien dostarczyć go do Ośrodka w celu dopisania go do złożonej deklaracji.
Zmiana lekarza POZ przysługuje bezpłatnie ubezpieczonemu nie częściej, niż trzy razy w roku. W przypadku każdej następnej zmiany,  pacjent wnosi na konto NFZ jednorazową opłatę w wysokości 80 zł.
[dodano: 2018.03.27]
 
 
Do pobrania: