Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

 "Dziękuję, nie truję" obejrzyj film dot. ogrzewania domu.

 


PROGRAM CZYSTE POWIETRZE (dofinansowania)

Gmina Rytwiany, na podstawie zawartego porozumienia, wspiera działanie programu Czyste Powietrze, który jest prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (więcej tutaj)

Głównym celem programu jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego pochodzącego z emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji wytwarzanych w procesach spalania paliw w nieodpowiednich źródłach ciepła. Dzięki temu Program Czyste powietrze daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla osób fizycznych, właścicieli domów jednorodzinnych na realizację inwestycji takich jak wymiana źródła ciepła na spełniające normy ekologiczne (wymiana starego kotła grzewczego), ocieplenie budynku, wymiana okien.

Informacja-Gmina-Rytwiany

W ramach programu Czyste Powietrze od dnia podpisania porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na terenie Gminy Rytwiany złożono następującą ilość wniosków o dofinansowanie:

Gmina

Liczna złożonych Wniosków o dofinansowanie
[szt.]

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
[szt.]

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
[zł]

Rytwiany 253 109 3 310 541,39

Więcej na temat:
Dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła (piecy, kotłów), termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w ramach programu „Czyste Powietrze”

UWAGA!

Od 22 kwietnia 2024 nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”.

 


Kliknij obrazek, aby zapoznać się ze szczegółami programu:

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu


INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYTWIANACH W SPRAWIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WYMAGANEGO PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE CZĘŚĆ 2 i 3 PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”. Więcej: Informacja oraz formularz druku do pobrania


Informacja-Gmina-RytwianyUWAGA! od 03.01.2023 r.
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach („WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” - czytaj więcej.

Wszelkie informacje na temat ww. programu można uzyskać w Gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym w pokoju nr 1 (parter) w Urzędzie Gminy w Rytwianach, w poniedziałki i czwartki w godzinach 8.00 – 14.00 osobiście lub telefonicznie pod nr 15 864 79 62.

Informacja-Gmina-Rytwiany

Do pobrania

 

System monitoringu jakości powietrza

Informacja-Gmina-Rytwiany

Jakość powietrza w gminie Rytwiany


 

Czyste powietrze w gminie Rytwiany zależy od Ciebie
poniżej broszura informacyjna:
 
Informacja-Gmina-Rytwiany

 


 Nie spalaj śmieci!

Informacja-Gmina-Rytwiany

Plastik NIE do pieca, piec NIE do plastików!Informacja-Gmina-Rytwiany

(kliknij powyższy obrazek aby dowiedzieć się więcej)


Dokumenty strategiczne:

 
 
 
 
Plan działań krótkoterminowych - określa działania zmierzające do przywrócenia odpowiedniej jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego oraz do ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń poziomów zanieczyszczeń w powietrzu. - czytaj więcej
 
Informacja-Gmina-Rytwiany