Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

 

 Informacja-Gmina-Rytwiany
 
Gmina Rytwiany w ramach projektu „Zdalna Szkoła + ” pozyskała grant na zakup sprzętu komputerowego.
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
„Zdalna Szkoła +  – w ramach  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
 
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniem koronawirusem. Tym razem dofinansowanie kierowane jest do gmin na zakup sprzętu dla szkół i użyczenie go najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci.  Dzięki    przyznanemu    dofinansowaniu    w    wysokości  54 992,00 zł   zakupiony   sprzęt  trafił   do  3 szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany, tj.  do  Zespołu  Szkolno-  Przedszkolnego  w Strzegomiu, Zespołu Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rytwianach. 16 laptopów wysokiej jakości wraz z zestawem słuchawkowym oraz oprogramowaniem, umożliwią potrzebującym uczniom kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.
 
Wójt Gminy Rytwiany
 
/-/ Grzegorz Forkasiewicz
 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +  – w ramach  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.