Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Kontakt:

Referat Komunalny
Urząd Gminy w Rytwianach
ul. Staszowska 15
28-236 Rytwiany

(budynek Urzędu Gminy Rytwiany - pok. nr 1 na parterze)

tel. 158647956
email:gzk@rytwiany.com.pl

Kierownik: Zbigniew Borek

Godziny otwarcia: Pn: 8.00-16.00, Wt-Pt: 7.30-15.30.

Zgłoszenia awarii (wodociąg/kanalizacja):
- w godzinach pracy: tel. 158647956 lub osobiście w biurze,
- po godzinach pracy:

tel. kom.  508256016 (Mirosław Rugała)
tel. kom.  721086177 (Damian Drzazga)
tel. kom.  504097436 (Jerzy Wątroba)


Podstawowymi zadaniami Referatu Komunalnego jest:
- utrzymanie i eksploatacja studni głębinowych w Rytwianach i Rudzie,
- zaopatrzenie mieszkańców Gminy Rytwiany w wodę pitną,
- utrzymanie i eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej,
- utrzymanie czystości i porządku w Gminie,
- utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych,
- budowa i utrzymanie zieleni,
- usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- inne zadania wynikające z działalności statutowej.

    Rozliczanie należności za wodę i ścieki odbywa się na podstawie faktury, którą  każdy odbiorca otrzymuje od inkasenta, po odczytaniu stanu wodomierza.
Odczyty wodomierzy i wystawianie faktur dokonywane są co kwartał.
Wpłaty należności należy dokonywać w Banku Spółdzielczym w Staszowie Oddział w Rytwianach (bez dodatkowych opłat) na konto Gminy Rytwiany w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Nr konta  30 9431 0005 2004 0400 3076 0001


 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RYTWIANY

 

UCHWAŁA NR III/16/18 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Rytwiany


TARYFY  I  OPŁATY  W LATACH 2023-2024

Decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie nr KWT.70.205.2023 ogłoszoną w dniu 23.11.2023 r. oraz zgodnie z art. 24i ust. 4,5 i 7 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023r. poz. 537 z późn. zm.) w związku z podjęciem przez Gminę Rytwiany działalności wodociągowo-kanalizacyjnej obowiązują na terenie Gminy poniższe taryfy:
 
w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
 
Cena dla odbiorców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany:
dla gospodarstw domowych  
5,22 zł netto + 0,42 zł VAT 8% = 5,64 zł brutto
 
dla jednostek gospodarczych  
5,75 zł netto + 0,46 zł VAT 8% = 6,21 zł brutto
 
 
 
Taryfa za 1 m3 ścieków wynosi 15,39 zł netto.
 
Cena dla dostawców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany:
dla gospodarstw domowych posiadających przyłącza kanalizacyjne
z przydomową przepompownią ścieków
13,29 zł netto + 1,06 zł VAT 8% = 14,35 zł brutto
 
dla pozostałych gospodarstw domowych
13,49 zł netto + 1,08 zł VAT 8% = 14,57 zł brutto
 
dla jednostek gospodarczych  
15,39 zł netto + 1,23 zł VAT 8% = 16,62 zł brutto
 
                                                          
           
 
Rytwiany, 04.12.2023 r.

 


 Przekazywanie informacji o stanie podwodomierza lub wodomierza niezależnego

ZOBACZ SZCZGÓŁY

 Informacja-Gmina-Rytwiany

 

SPRAWOZDANIA/WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PITNEJ
 
ZOBACZ