Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja-Gmina-Rytwiany

ZUŻYTE BATERIE - CO Z NIMI ZROBIĆ?
NIE WYRZUCAJ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW DO ZWYKŁEGO KOSZA NA ŚMIECI!

Informacja-Gmina-Rytwiany

Miejsca bezpłatnej zbiórki zużytych baterii na terenie Gminy Rytwiany:

 • budynek Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15;
 • szkoły:
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rytwianach ul. Szkolna 9/1,
  • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym nr 88,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzegomiu, Strzegomek ul. W. Dąbrówki 3,
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym nr 89;
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rytwianach ul. Szkolna 1 oraz filie w Sichowie Dużym nr 88 i Szczece nr 23;
 • Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach ul. Szkolna 1 oraz filie w Sydzynie nr 27, Pacanówce nr 13 i Podborku nr 10;
 • Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach ul. Kościelna 9;
 • instytucje, które prowadzą zbiórkę np. sklep, poczta;
 • PSZOK w Rzędowie, Rzędów 40;

Informacja-Gmina-Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany

 

 

Zużyte akumulatory należy:

-  zostawiać w miejscu zakupu
-  lub dostarczyć do PSZOK w Rzędowie

 

 

DLACZEGO BATERIE SĄ NIEBEZPIECZNE? [1]


Budowa ogniw pierwotnych (baterii jednorazowych)

Rozwój przemysłu oraz nowoczesnych technologii ułatwiających życie, staje się problemem nie tylko dla świata fauny i flory, ale także dla człowieka. W zastraszającym tempie postępuje degradacja środowiska i wydłuża się lista chorób cywilizacyjnych. Jednym z licznych zagrożeń jest problem odpadów, m.in. baterii.

Tradycyjne baterie cynkowo-węglowe przeznaczone są do zasilania urządzeń
o niewielkim poborze prądu (do 100 mA). Szersze zastosowanie mają trwalsze
i mocniejsze baterie alkaliczne (do 300 mA).

NIE WYRZUCAJ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW DO KOSZA NA ŚMIECI!

Baterie to odpady niebezpieczne
W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne.

Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii znajduje się: 3 kg rtęci, 0,5 kg kadmu oraz kilka kilogramów niklu i litu.

Ołów - powoduje choroby w organizmach żywych, m.in.: uszkodzenia mózgu, choroby nerek i przewodu pokarmowego, neuropatię i nadciśnienie tętnicze.

Rtęć – bywa przyczyną masowych skażeń środowiska, zatruwa organizmy żywe;
u ludzi powoduje m.in.: uszkodzenia układu nerwowego, nerek, niewydolność oddechową, deformację kości.

Kadm – upośledza procesy zachodzące w organizmie, powodując, m.in.: uszkodzenia nerek, wątroby, osteoporozę, anemię i zmiany nowotworowe.

Nikiel – uszkadza błony śluzowe, powoduje zmiany w szpiku kostnym oraz może przyczynić się do rozwoju komórek nowotworowych.

Lit –powoduje obrzęk płuc, uszkadza układ nerwowy, pokarmowy, sercowo-naczyniowy, a także(ze względu na właściwości żrące) skórę człowieka.


Czy wiesz, że 1 mała bateria guzikowa może skazić 1 m3 gleby i zatruć 400 l wody ?

[1] Źródło: www.zbierajbaterie.pl, 14.09.2017r.