Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach
ul. Kościelna 9 
28-236 Rytwiany
tel/fax.: 15 8647428,
tel. kom. 572286073
email: gspzoz@wp.pl

p.o. Kierownika GSPZOZ w Rytwianach: Tomasz Zych

Godziny przyjęć:
Poniedziałek - Piątek 8.00-18.00
W pozostałych godzinach w nagłych przypadkach należy zgłaszać się na Izbę Przyjęć staszowskiego szpitala.

Specjalizacje placówki:

Ginekologia i położnictwo:
-Ginekologia
-Ginekologia i położnictwo
Medycyna ogólna/rodzinna:
-Medycyna ogólna
-Medycyna rodzinna
-Medycyna szkolna
Stomatologia:
-Dentystyka
-Stomatologia


Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach informuje, że pod numerami telefonów:

telefon stacjonarny: 15-8647428

telefon komórkowy: 572 286 073

oraz pod adresem e-mail: gspzoz@wp.pl

codziennie, od godz. 8.00 do godz. 18.00 ( za wyjątkiem świąt, sobót i niedziel) przyjmowane są zgłoszenia zapotrzebowania na leki, dokonywana jest rejestracja pacjentów do lekarzy, przeprowadzane są teleporady oraz rozpatrywane są pozostałe sprawy, dotyczące pacjentów.
Zgłoszenia zapotrzebowania na leki można również dokonywać wrzucając do specjalnej skrzynki zamontowanej przy drzwiach wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Rytwianach kartkę z opisem leków, które przyjmuje pacjent oraz z numerem kontaktowym telefonu.

[dodano: 15.03.2021]


Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej mieści się w budynku, który powstał w latach 70-tych XX stulecia. W kwietniu 2005r decyzją Wójta Gminy Grzegorza Forkasiewicza rozpoczęta została rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Rytwianach.
Rozbudowa polegała na dobudowaniu do istniejącego budynku części parterowej, co zwiększyło powierzchnię użytkową Ośrodka Zdrowia o 78,3 %. W wyniku realizacji projektu powstały nowe pomieszczenia użytkowe. Pozwoliły one na  przeprowadzenie reorganizacji pracy Ośrodka Zdrowia, na uruchomienie „Poradni dla dorosłych”, a w istniejącej części budynku na otwarcie 2 nowych poradni: dla dzieci zdrowych i dla dzieci chorych. Powstała również poradnia ginekologiczna, stomatologiczna, oraz gabinet zabiegowy.
Poradnie dysponują odpowiednią do funkcjonowania ilością pomieszczeń, dostateczną powierzchnią i zapleczem socjalnym. Do każdej poradni wybudowany został podjazd dla osób niepełnosprawnych.
W chwili obecnej Ośrodek Zdrowia opieką zdrowotną obejmuje 54,9% mieszkańców Gminy Rytwiany. W okresie najbliższych 5-ciu lat możliwe będzie objęcie opieką zdrowotną 66% mieszkańców Gminy Rytwiany. Rozwiązany zostanie problem opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi (procentowy wskaźnik udziału osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie mieszkańców – 17,26%).

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach  serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Rytwiany i okolic do korzystania z usług medycznych świadczonych przez naszą placówkę !
Cenimy naszych pacjentów, którym gwarantujemy miłą, szybką i fachową pomoc medyczną.Oto  zakres usług świadczonych dla dzieci.
Ośrodek Zdrowia w Rytwianach czynny  jest  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.Gabinet szczepień otwarty jest dwa razy w tygodniu we wtorek i w czwartek  w godzinach  12.00  - 13.00.  Szczepione są zarówno małe dzieci jak i dzieci w wieku szkolnym. Miły, wysoko wykwalifikowany  personel   medyczny, a także przyjazne, bajkowe wnętrza gabinetów lekarskich niwelują nawet największy strach przed igłą i strzykawką. Uśmiechnięty Kubuś Puchatek wita wszystkie dzieci już od progu.
W gabinecie zabiegowym powszechnie dostępne są: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar stężenia glukozy we krwi, EKG, iniekcja dożylna i domięśniowa, inhalacje, płukanie ucha, pomiar wagi ciała i inne zabiegi. Na zlecenie lekarza pobieramy materiał do badania laboratoryjnego trzy razy w tygodniu.
Niezwykle ważną częścią działalności naszej placówki medycznej jest szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna i higiena szkolna prowadzona zarówno w  Ośrodku jak  też  w  szkołach na terenie Gminy Rytwiany. W ramach  działań w zakresie higieny szkolnej systematycznie przeprowadzane  są badania dzieci i klasyfikacja  w ramach tzw. grup dyspanseryjnych. W zakresie   współpracy ze szkołami bardzo często organizujemy  spotkania z dziećmi i młodzieżą  poruszając bardzo różnorodne tematy: od podstawowych zasad higieny osobistej poprzez problemy wieku dojrzewania, aż po tematykę  chorób cywilizacyjnych. Spotkania takie cieszą się dużym zainteresowaniem. Jesteśmy zawsze otwarci na  każdą  propozycję spotkania w dowolnym temacie z zakresu medycyny, zarówno z młodzieżą jak i dorosłymi.
GSPZOZ w Rytwianach zaprasza rodziców i ich  pociechy do odwiedzin  naszej placówki oraz korzystania z naszych usług ! 

[dodano: 2015.01.27]


Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej   w Rytwianach jest podmiotem leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, realizującym zadania w następującym zakresie  i rodzaju świadczeń zakontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia:

1. Podstawowa opieka zdrowotna :

 
a. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej realizują:
 
- lekarz medycyny  Ewa Zalewska - specjalista chorób wewnętrznych ;
- lekarz medycyny  Barbara Augustowska - alergolog, specjalista chorób dziecięcych, specjalista medycyny rodzinnej;
- lekarz medycyny Elżbieta Tarnowska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej;
- lekarz medycyny Piotr Borys - specjalista medycyny ogólnej, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej.
 
b. Świadczenia pielęgniarki szkolnej realizuje :
- pielęgniarka Ewa Ludew .
 
2. Leczenie stomatologiczne :
a. świadczenia ogólnostomatologiczne realizują :
 
- lekarz dentysta Agnieszka Ramos,
- lekarz dentysta Anna Roguz.
3. Ambulatoryjna opieka zdrowotna :
 
a. Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii:
- pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego  - zakres skojarzony z położnictwem i ginekologią,
Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii realizuje:
 
- lekarz specjalista położnictwa i ginekologii Małgorzata Węgrzynowska.
____________________________________________________________
 
Świadczenia POZ wykonywane są  od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
Rejestracja osobista: od godziny 8:00
Rejestracja telefoniczna: od godziny 8:30
Pobieranie materiału do badań diagnostycznych: od godziny 8:00 do 10:00
w poniedziałek, środę i piątek.
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
GODZIN PRACY LEKARZY
 SĄ UDOSTĘPNIONE  NA TABLICY INFORMACYJNEJ W OŚRODKU ZDROWIA W RYTWIANACH
 
Wszelkie informacje również można uzyskać w punkcie rejestracji
Rytwiany, ul. Kościelna 9, telefon: 15/ 864 74 28  
 
________________________________________________________________
 
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE OBECNIE PRZEZ OŚRODEK ZDROWIA W RYTWIANACH
 
W ramach programów profilaktycznych realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2017r. , osoby ubezpieczone mogą skorzystać z bezpłatnych badań. Dzięki temu chorobę można wykryć już wcześniej, wystarczy zarejestrować się na wizytę do lekarza.
Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ w Rytwianach realizuje świadczenia w zakresie :
1. Programu profilaktyki raka szyjki macicy – skierowanego do kobiet                    w wieku od 25 r.ż. do 59 r.ż. , które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonanego badania cytologicznego.
2. Programu profilaktyki chorób układu krążenia - skierowanego do osób                   w wieku 35, 40 ,45, 50 i 55 lat , które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń w ramach tego programu.
 
Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ w Rytwianach uczestniczy jako partner dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach we wsparciu profilaktyki zdrowotnej na terenie  województwa świętokrzyskiego - powiat staszowski                 w realizacji projektu dotyczącego wsparcia profilaktyki nowotworowej, ukierunkowanej na wczesne wykrycie raka piersi oraz szyjki macicy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
„ Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi”  poprzez działania informacyjne- edukacyjne.
„ Bądź świadomą kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez zachęcenie kobiet do badań.
________________________________________________________________
 
WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW
 
Każdy ubezpieczony ma prawo do świadczeń zdrowotnych z chwilą złożenia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ( druki  deklaracji  dostępne  są w Ośrodku Zdrowia w Rytwianach).
W przypadku, gdy deklaracja dotyczy dziecka do 3 miesiąca życia, które nie posiada własnego nr  PESEL, wpisać należy nr PESEL rodzica lub opiekuna . Po nadaniu dziecku nr PESEL, rodzic lub opiekun powinien dostarczyć go do Ośrodka w celu dopisania go do złożonej deklaracji.
Zmiana lekarza POZ przysługuje bezpłatnie ubezpieczonemu nie częściej, niż trzy razy w roku. W przypadku każdej następnej zmiany,  pacjent wnosi na konto NFZ jednorazową opłatę w wysokości 80 zł.
[dodano: 2018.03.27]
 
 
Do pobrania: