Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Urząd Gminy Rytwiany

Adres:

Urząd Gminy Rytwiany
ul. Staszowska 15
28 - 236 Rytwiany 
woj. świętokrzyskie

www.rytwiany.com.pl
e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl

Telefon
(+48 15) 864 79 30
tel. kom. (+48) 510 171 140

FAKS
(+48 15) 864 79 35

Godziny urzędowania:
poniedziałek  8.00 - 16.00 
wtorek - piątek  7.30 - 15.30

NR RACHUNKU: 19 9431 0005 2004 0401 9006 0001 - BS Staszów o/Rytwiany

NR RACHUNKU DO OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 13 9431 0005 2004 0401 9006 0012 - BS Staszów o/Rytwiany

NUMER NIP GMINA RYTWIANY: 8661599179
NUMER REGON GMINA RYTWIANY: 830409726

WÓJT: Przemysław Broziński tel. 15 864 79 42
SEKRETARZ: Tomasz Fąfara tel. 15 864 79 41
SKARBNIK: Mirosława Szewczyk tel. 15 864 79 32


Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Gminy Rytwiany:
Urząd Gminy Rytwiany nr faksu - 15 864 79 35

Nr pok. Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
14 Przemysław Broziński Wójt 15 864 79 42 
REFERAT ORGANIZACYJNY
12 Tomasz Fąfara Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego 15 864 79 41 
11 Ewa Maciejska ds.  kadr, bhp, promocji Gminy i spraw społecznych 15 864 79 31
13 Izabela Tomalska ds.  obsługi sekretariatu 15 864 79 30
17 Artur Czerwiec ds.  informatyki, bezpieczeństwa systemów informatycznych i archiwum 15 864 79 40
8 Jolanta Markiewicz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, ds. obsługi Rady  i wyborów 15 864 79 36
8 Gerard Majsak ds.  obronnych,  zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej 15 864 79 47
10 Katarzyna Skuza ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 15 864 79 43
25 Monika Jastrząb ds. oświaty, kultury, sportu i pozyskiwania środków pomocowych 15 864 79 44
SAMODZIELNE STANOWISKA
7 Paweł Minartowicz Radca prawny 15 864 79 45

REFERAT FINANSOWY

19  Mirosława  Szewczyk   Skarbnik Gminy 
Główny Księgowy Budżetu
Kierownik Referatu Finansowego
15 864 79 32
18

Justyna Lizińczyk-Jastrząb

Sylwia Bielaska 

ds. księgowości

15 864 79 50

15 864 79 60

20 Aneta Dorosińska ds. księgowości podatkowej 15 864 79 48
21 Monika Seremak
Marta Bator
ds. wymiaru podatków 15 864 79 49
22 Magdalena Dorosińska ds. księgowości 15 864 79 66
23 Marzanna Kondek ds. księgowości 15 864 79 52
24 Lidia Ciepiela Główny księgowy oświaty  15 864 79 53

REFERAT INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

34 Dariusz Ciepiela Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Środowiska 15 864 79 39 
30 Dominika Kuca-Mas ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej 15 864 79 58
30 Joanna Kruk ds. ochrony środowiska 15 864 79 57
31 Piotr Kutyła ds. energetyki i zamówień publicznych 15 864 79 55
32 Bożena Guła ds. nieruchomości i rolnictwa 15 864 79 34
33 Michał Klamczyński ds. drogownictwa 15 864 79 51

REFERAT KOMUNALNY

parter

1

Zbigniew Borek

Kierownik Referatu Komunalnego

15 864 79 56
1 Renata Nowak

ds. odpadów i zagospodarowania przestrzennego
(odpady komunalne, deklaracje)

15 864 79 62

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

GOPS nr faksu - 15 864 79 37

38 Ewa Majsak Kierownik GOPS 15 864 79 59
37 Wioletta Gołda Księgowa 15 864 79 38
35 Małgorzata Pawelec
Katarzyna Wazia
Marcin Mich
Pracownicy socjalni

15 864 79 46

500 239 194

36 Jadwiga Switek
Agnieszka Kardaś
Opiekunki środowiskowe 15 864 79 46
34a Ewa Molak

Karta Dużej Rodziny
Świadczenia rodzinne 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenie "Za życiem"
Zasiłek dla opiekuna

15 864 79 33
501 792 859

36 Ewelina Otto Asystent rodziny 15 864 79 46
4 Krzysztof Bąkowski Punkt Pierwszego Kontaktu dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym 15 864 79 64